Diana Cooper Foundation2018-06-02T12:29:04+00:00

Diana Cooper Foundation

Diana Cooper on maailmanlaajuisesti tunnettu monista kirjoistaan ja työstään enkeleiden, yksisarvisten ja ylösnousseiden mestarien kanssa. Monet hänen kirjoistaan on myös suomennettu. Diana Cooper Foundation (aiemmin Diana Cooper School) on hänen perustamansa koulu. Sen tarkoituksena on levittää valoa ja kohottaa energioita, ja nyt, kun siirtyminen uuteen kultaiseen aikaan on alkanut, koulun työ on tärkeämpää kuin koskaan.

Suomessa on kymmeniä Diana Cooper Foundationin opettajia, kolme masteropettajaa ja yksi maailman kuudesta johtajaopettajasta / principal teacherista. Meitä löytyy joka mantereelta ja koulutamme useilla eri kielillä joka puolella maailmaa. Opettajia, kursseja ja koulutuksia löytyy koulun nettisivuilta www.dianacooperfoundation.com. Kurkkaa myös suomenkielistä osiota, sieltä löydät suomalaisia opettajia ja pari kivaa videota.

Koulutukset

Diana Cooper Foundation kouluttaa opettajia, esimerkiksi enkeliopettajia tai yksisarvisopettajia. Aiheina ovat enkelit, ylösnousemus ja ylösnousseet mestarit, yksisarviset, Kultainen Atlantis, Lemuria, oman elämän muutos ja matka kohti uutta kultaista aikaa.
Koulussa on kuitenkin muutos meneillään, ja koulutukset on avattu nyt myös heille, ketkä eivät halua opettajaksi tai eivät tiedä haluavatko. Opettajaksi ryhtymistä ei ole koskaan edellytetty, mutta nyt kurssien käyminen on vielä helpompaa aivan kelle vain, joka on jo aloittanut oman henkisen tiensä.

Koulutus on muutettu neljäksi askelmaksi. Ensimmäinen, Perusta, on heille, ketkä ovat jo omalla henkisellä tiellään ja haluavat vahvan perustan omalle matkalleen. Toinen askelma on Oma kehitys. Se voi olla enkeleistä, mestareista tai muusta aiheesta, jota Diana Cooper Foundationissa koulutetaan. Tämä askelma antaa paljon tietoa kustakin aiheesta ja käytännöllisiä harjoituksia ja visualisaatioita sekä kokemusta, joiden avulla voi kohottaa värähtelyään ja kehittyä omalla henkisellä tiellään.

Kolmas askelma on Oma mestaruus, joka voi olla enkeleistä, mestareista tai muista aiheista, joita koulutamme. Se on tarkoitettu heille, ketkä ovat valmiita olemaan oman elämänsä mestareita ja haluavat syventää oma tietämystään aiheesta sekä olla ehkä apuna muillakin. Kurssilla saa paljon tietoa ja kokemusta ja voi työskennellä hyvin korkeiden energioiden kanssa.

Neljäs askelma on sitten opettajakoulutusosio, jossa tulevat opettajat saavat tietoa ja käytännön kokemusta kurssien pitämisestä ja monista asioista, jotka siihen liittyvät.

Siirtymäaikana Foundationissa koulutetaan kummallakin tavalla, ja kummastakin tavasta voi valmistua opettajaksi.

Entiset koulutukset

Kurssien aiheet ja sisällöt löytyvät Diana Cooper Foundationin nettisivuilta suomeksi ja englanniksi.

Uudet koulutukset

Perusta 1 pv

Kurssipäivä on tarkoitettu heille, ketkä jo ovat aloitelleet ja kulkeneet jonkun matkaa omaa henkistä tietään, ja haluavat jatkaa sitä tietoisesti omaa värähtelyään kohottaen. Kurssi antaa tiedot ja käytännön harjoitusta miten työskennellä chakrojen kanssa ja pitää huolta omasta ja kotisi energiasta.

Oma suojelusenkeli on lähin auttajamme ja kanssakulkijamme koko elämämme ajan, ja kurssilla otat enkelisi vahvemmin vierellesi, opastamaan ja auttamaan, jotta kulkisit omaa tietäsi parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Kirjallinen kurssimateriaali antaa tietoja aiheista ja opit miten voit kurssin jälkeenkin jatkaa työskentelyä ja nostaa omaa värähtelyäsi turvallisesti ja helposti.

Kurssin aiheina

 • 12 chakraa ja työskentely niiden kanssa arkkienkeleiden avulla
 • chakraharjoitus pyhän geometrian ja äänen avulla
 • maadoitus eri ulottuvuuksissa
 • suojaukset henkisellä tiellä, tarve ja muutokset eri ulottuvuuksissa
 • energioiden puhdistus, kotona, tilassa tai omassa aurassa
 • oma suojelusenkeli, yhteys ja työskentely oman enkelin kanssa

Hinta: 88 e, sis. alvn ja kattavan kurssimateriaalin

Perusta on johdatus kaikkiin Oma kehitys -askelmiin, ja se käydään vain kerran. Jos esimerkiksi käyt Perusta-koulutuksen ja jatkat sen jälkeen Enkelit Oma kehitys –kurssilla, voit sen jälkeen jatkaa vaikka Kultainen Atlantis Oma kehitys –kurssilla – tai jos haluat jatkaa enkeleiden kanssa, voit valita seuraavaksi Enkelit Oma mestaruus –koulutuksen, ja opettajaksi halutessasi vielä Opettajakoulutus-osion.

Oma kehitys, 2 pv

Kurssi on tarkoitettu Perusta-kurssin käyneille. Kurssi antaa kulloisestakin aiheesta tietoa ja käytännön kokemusta, joiden avulla voi nostaa omaa värähtelyään ja tehostaa matkaa uuteen kultaiseen aikaan. Kurssiin kuuluu kirjallinen kurssimateriaali. Kurssilla opituilla ja materiaalin tiedolla, harjoituksilla ja visualisaatioilla voit jatkaa käytännön työskentelyä kurssin jälkeen.

Esimerkki kurssin aiheista – Enkelit Oma kehitys

 • tietoa enkeleistä, merkit, symbolit, enkelien näkeminen
 • oma suojelusenkeli, tietoa ja vahvempi yhteys omaan enkeliin
 • enkelimaailma ja arkkienkelit
 • sydämen avaaminen enkeliyhteyden luomiseksi ja vahvistamiseksi
 • useita tapoja työskennellä enkelien kanssa
 • Lady Gaia ja sielunsuunnitelmasi vahvistaminen
 • enkelimaailman työkaluja oman elämän muuntamiseksi ja värähtelyn nostamiseksi
 • Violettityökalut

Hinta: 222 e, sis. alvn ja kattavan kurssimateriaalin

Kurssille voi osallistua vain, jos Perusta on käyty.

Oma mestaruus, 3 pv

Kurssi on tarkoitettu kaksi edellistä kurssia (Perusta ja Oma kehitys) käyneille, jotka haluavat edistyä nopeammin ja tehokkaammin omalla henkisellä tiellään, saada lisää tietoa ja kokemusta.

Opit korkeamman värähtelyn tapoja saada apua ja opastusta valon auttajilta. Harjoituksien ja visualisaatioiden avulla nostat värähtelyäsi ja alat luoda vahvemmin sitä elämää, jonka sielunsuunnitelmasi mahdollistaa. Käytät kaikkea oppimaasi myös kurssin jälkeen juuri itsellesi sopivalla tavalla itsesi, läheistesi tai halutessasi myös muiden hyväksi.

Kurssi ei ole automaattisesti avoin kaikille kaksi edellistä askelmaa suorittaneille, vaan siihen haetaan erikseen.

Esimerkki kurssin aiheista – Enkelit Oma mestaruus

 • arkkienkelien meille antamat työkalut
 • sinua valvova arkkienkeli
 • enkelikanavointi
 • työskentely korkeavärähteisten enkelien kanssa itsesi ja suuremmaksi hyväksi
 • parantaminen enkelien kanssa
 • värin, äänen ja eri asioiden ja ominaisuuksien enkelit
 • tietoa orbeista
 • arkkienkelien apu omalla mestaruustiellä
 • vastuun ottaminen omasta elämästä ja elämän tietoinen luominen enkelien kanssa
 • runsaus ja ilmentäminen – luo se tulevaisuus, jonka haluat

Hinta: 570 e, sis. alvn ja laajan kurssimateriaalin.

Opettajakoulutusosio, 4 pv (2×2)

Opettajakoulutuksen jälkeen valmistut opettajaksi, esimerkiksi enkeliopettajaksi. Oppimaasi voit käyttää monella tavalla, esimerkiksi pitää aiheeseen liittyviä kursseja ja –iltoja, tehdä kanavointeja tai hoitoja tai työskennellä valon auttajien kanssa muussa elämässäsi. Saat paljon käytännön harjoitusta ja tietoa miten pidät kursseja parhaimmalla mahdollisella tavalla ja miten ohjata ja auttaa kurssilaisiasi tai asiakkaitasi heidän omalla tiellään.

Saat käytännöllistä tietoa kurssipaikan valinnasta äänenkäyttöön, hinnoittelusta kanavoinnin opettamiseen ja monesta muusta asiasta. Opit luomaan ja johtamaan harjoituksia ja visualisaatioita ottaen huomioon ryhmäsi tason ja kurssin tavoitteet. Saat paljon tietoa chakroista ja niiden kehittymisestä, kuten miksi juuri 12 chakraa, sekä miten värähtelyn nousu vaikuttaa. Opit luomaan rauhallisen, korkeavärähteisen, turvallisen tilan itseäsi ja kurssilaisiasi varten ja työskentelemään valon auttajien kanssa kaikkien osallistujien korkeimmaksi parhaaksi.

Opettajakoulutuksessa oppimaasi voit soveltaa ihan mihin tahansa työpaikkaan, ja koko elämääsi. Kuuntelu, konfliktinhallinta, esiintymistaidot, äänen käyttö ja monet muut käsiteltävät asiat ovat hyödyllisiä taitoja missä tahansa. Opettajakoulutus antaa sinulle tiedot, taidot ja varmuuden pitää omia kursseja tai hyödyntää kaikkea osaamistasi omalla tavallasi.

Diana Cooper Foundationin opettajana saat käyttöösi koko kurssiaineiston sekä laajan valikoiman harjoituksia ja visualisaatioita, joita voit oman valintasi mukaan käyttää omassa työssäsi. Ennen kaikkea saat ammattitaitoa ja vahvan perustan, jolle rakentaa omaa osaamistasi.

Kurssiin kuuluu kotitehtäviä, pakollista luettavaa ja oman osaamisen todentamista erilaisten tehtävien suorittamisen kautta. Näihin kaikkiin saat ohjeet ja apua, jos sitä tarvitset.

Opettajakoulutuksen kokonaisuus muodostuu neljästä askelmasta, joista kolme on oltava käytynä ennen opettajakoulutusosiota: Perusta, sekä valitsemasi aiheen Oma kehitys ja Oma mestaruus.

Opettajakoulutus käydään vain kerran, joten jos haluat jatkaa opettajaksi myös jostakin toisesta aiheesta, tätä osiota ei tarvitse enää käydä uudelleen.

Hinta: 380 e/2 pv, yhteensä 760 e, sis. alvn ja laajan kurssimateriaalin.

Kurssille haetaan hakulomakkeella.