Diana Cooper School of White Light

aiemmin Diana Cooper Foundation

Diana Cooper on maailmanlaajuisesti tunnettu monista kirjoistaan ja työstään enkeleiden, yksisarvisten ja ylösnousseiden mestarien kanssa. Monet hänen kirjoistaan on myös suomennettu. Diana Cooper School of White Light (aiemmin Diana Cooper Foundation ) on hänen perustamansa koulu. Sen tarkoituksena on levittää valoa ja kohottaa energioita, ja nyt, kun siirtyminen uuteen kultaiseen aikaan on alkanut, koulun työ on tärkeämpää kuin koskaan.

Suomessa on kymmeniä Diana Cooper Schoolin/Foundationin opettajia, kolme masteropettajaa ja yksi maailman kuudesta johtajaopettajasta / principal teacherista. Meitä löytyy joka mantereelta ja koulutamme useilla eri kielillä joka puolella maailmaa. Opettajia, kursseja ja koulutuksia löytyy koulun nettisivuilta www.dianacooperfoundation.com. Kurkkaa myös suomenkielistä osiota, sieltä löydät suomalaisia opettajia ja pari kivaa videota. Koulun nettisivut ovat vielä vanhalla nimellä, koska uusi nimi on vasta valittu, ja elämme myös kouluna muutoksessa.

Diana Cooper sai koulun uuden nimen meditoidessaan koulun muutoksista. Olemme muuttamassa koko koulutusjärjestelmäämme vastaamaan paremmin kohoavia energioita ja samalla uudistamme suurin piirtein ihan kaiken korkeampaan värähtelyyn. Diana meditoi tämän asian kanssa, ja hänelle kerrottiin, että olemme yhteydessä Suuren Valkoiseen Veljeskuntaan, ja siksi koulun uudeksi nimeksi sopii Valkoisen valon koulu.

Koulutukset

Diana Cooper School of White Light kouluttaa opettajia, esimerkiksi enkeliopettajia tai yksisarvisopettajia. Aiheina ovat enkelit, ylösnousemus ja ylösnousseet mestarit, yksisarviset, Kultainen Atlantis, Lemuria, oman elämän muutos ja matka kohti uutta kultaista aikaa. Koulun muutoksessa koulutukset on avattu nyt myös heille, ketkä eivät halua opettajaksi tai eivät tiedä haluavatko. Opettajaksi ryhtymistä ei ole koskaan edellytetty, mutta nyt kurssien käyminen on vielä helpompaa aivan kelle vain, joka on jo aloittanut oman henkisen tiensä.

Koulutus on muutettu neljäksi askelmaksi. Ensimmäinen, Perusta, on heille, ketkä ovat jo omalla henkisellä tiellään ja haluavat vahvan perustan omalle matkalleen.Perusta on päivän kestävä koulutus, joka on käytävä voidakseen jatkaa seuraavalle askelmalle. Sitä ei tarvitse käydä koskaan uudelleen.

Toinen askelma on Oma kehitys. Se voi olla enkeleistä, mestareista tai muusta aiheesta, jota Diana Cooper Schoolissa koulutetaan. Tämä askelma antaa paljon tietoa kustakin aiheesta ja käytännöllisiä harjoituksia ja visualisaatioita sekä kokemusta, joiden avulla voi kohottaa värähtelyään ja kehittyä omalla henkisellä tiellään. Kurssiin kuuluu kattava materiaali.  Oma kehitys -askelma on kahden päivän koulutus, ja siihen voi tulla, jos on käynyt Perusta-koulutuksen.

Kolmas askelma on Oma mestaruus, joka voi olla enkeleistä, mestareista tai muista aiheista, joita koulutamme. Se on tarkoitettu heille, ketkä ovat valmiita olemaan oman elämänsä mestareita ja haluavat syventää oma tietämystään aiheesta sekä olla ehkä apuna muillakin esimerkiksi tekemällä hoitoja tai kanavointeja. Kurssilla saa paljon tietoa ja kokemusta, korkeampivärähteisiä työkaluja käytettäväksi itsen ja muiden hyväksi ja voi työskennellä hyvin korkeiden energioiden kanssa.

Tämä koulutus on mahdollinen heille, ketkä ovat käyneet samasta aiheesta Oma kehitys -kurssin, esimerkiksi jos Enkelit Oma mestaruus kiinnostaa, on pohjalla oltava ensin Enkelit Oma kehitys. Tällä tasolla energiavärähtelyt ovat jo sillä tasolla, että kurssille pitää hakea erikseen, sinne ei voi vain ilmoittautua. Saat tästä tietoa edellistä askelmaa käydessäsi.

Neljäs askelma on sitten opettajakoulutusosio, jossa tulevat opettajat saavat tietoa ja käytännön kokemusta kurssien pitämisestä ja monista asioista, jotka siihen liittyvät. Tämä vaihe kestää neljä päivää, yleensä kahtena kahden päivän jaksona. Opettajakoulutukseen haetaan erillisellä lomakkeella.

Opettajaksi?

Jos haluat valmistua Diana Cooper Schoolin opettajaksi, käyt jokaisen askeleen alkaen Perusta-kurssista. Voit lähettää hakemuksen heti, jos jo tiedät, että tähtäät opettajaksi, tai vain tulla mukaan kurssille ja käydä kolme ensimmäistä askelta ennen hakemuksen täyttämistä.

Siirtymäaikana koulutuksia toteutaan kummallakin tavalla, ja kummastakin tavasta voi valmistua opettajaksi. Suomessa on käytössä vain uudistetut koulutukset, mutta entisellä tavalla on mahdollista kouluttautua englanniksi muualla maailmassa.

Entisten koulutusten aiheet ja sisällöt löytyvät Diana Cooper Foundationin nettisivuilta suomeksi ja englanniksi. Näissä koulutuksissa käydään ensin kolmen päivän Perusteet/Teacher Training ja jatketaan sen jälkeen valitussa opettajakoulutuksessa 6 päivää tai joissain tapauksissa 2 tai 3 päivää.

Hinnat

Kaikki Diana Cooper Foundation ja School of White Light -koulutusten hinnat ovat suhteessa samat koko maailmassa, perustuen Englannin hintoihin, huomioon otettuna kunkin maan hintataso.

Entiset opettajakoulutukset ovat 190 e/päivä.

Uudet koulutukset

  • Perusta 1 pv 88 e
  • Oma kehitys 2 pv, yhteensä  222 e
  • Oma mestaruus 3 pv, yhteensä 570 e
  • Opettajakoulutus 4 pv, 380 e/2 pv, yhteensä 760 e