Chakrat ovat energiapyörteitä, jotka yhdistävät eri kehomme ja tuovat ja vievät tietoa ja energiaa itsellemme sekä ympäristöön ja maailmankaikkeuteen. Kaikilla fyysisen kehon omaavilla on chakrat, ja myös planeetalla on chakrat, samoin universumilla.

Chakrat kehittyvät automaattisesti, kun itse kehitymme. Voimme kuitenkin työskennellä chakrojen kanssa tietoisesti, ja se on yksi nopeimmista tavoista saada positiivisia muutoksia elämäänsä ja energiaansa.

Kaikilla chakroilla on väri, joka heijastaa sen hetkistä energiaa. Värit muuttuvat, kun värähtely muuttuu. Onkin ihan turha yrittää vääntää chakraa tietyn väriseksi, koska se ei todellakaan auta, vaan voi toimia ihan päinvastoin. Perinteisessä chakratietoudessa kerrotaan chakrojen väreistä, mutta se on vanhaa tietoa, ihan kiva tietää, mutta ei ole enää ajankohtaista.

Kaikilla chakroilla on myös terälehtiä tai kammioita. Ne sisältävät mm. chakran kehittymiseen liittyvät oppiläksyt, esimerkiksi monesti juurichakraan liittyvät ongelmat runsauden kanssa tai sakraalichakran ihmissuhdeongelmat. Kun värähtelymme nousee ja chakrat kehittyvät, sekä chakratyöskentelyssä, nämä oppiläksyt voivat nousta esiin. Kannattaa muistaa, että kyse on silloin huomioimisesta ja irtipäästämisestä, eikä siitä, että en ikinä opi tai pääse tästä eroon:).

Miten chakrat vaikuttavat

Chakrat vaikuttavat aivan kaikkeen. Ne toimivat yhdessä kaikkien kehojen, kaikkien kehojemme järjestelmien ja energiaympäristömme kanssa. Chakrat varastoivat ja prosessoivat energiaa ja parhaimmillaan pitävät meidät terveinä ja hyvinvoivina, aistimme ja selväaistimme toimivina, auttaen elämäämme sujumaan kaikin puolin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Kellään ei tällä planeetalla ihmisenä ollessaan ole täydellisen puhtaita, tasapainoisia chakroja. Olemme varastoineet chakroihin menneiden elämien ja tämän elämän tukoksia, saamme ne helposti epätasapainoon peloilla ja uskomuksilla tai vetämällä ympäristöstä niihin energiaa tiedostamattamme, tai tukimme chakroja elämäntavoillamme. Chakrojen epätasapaino ja tukokset vaikuttavat kaikkeen elämässä, fyysiseen ja muuhun hyvinvointiin ja kaikkiin elämänalueisiin, runsauden ja rakkauden vastaanottamiseen ja ihmissuhteisiin. Se koskee kaikkia. Mutta onneksi chakrat kehittyvät automaattisesti, kun värähtelymme nousee ja edistymme omalla tiellämme.

Chakrat toimivat yhteistyössä keskenään ja koko enegiajärjestelmämme kanssa. Chakratyöskentely vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti ja alkaa nopeasti tuoda monenlaista hyötyä.

7 chakraa, 12 chakraa, 15 chakraa

Chakrajärjestelmiä ja selityksiä on monia. Elimme 10 000 vuotta seitsemän chakran kanssa, ja siksi suuri osa chakrakirjallisuudesta ja tiedosta keskittyy seitsemään päächakraan. On olemassa myös 6 chakran järjestelmä, mutta 7 on aika yleisesti näkyvillä vielä nykyäänkin, vaikka sen aika on jo täysin ohi. Jotkut erilaisten energiahoitojen tai joogan tms. opettajat käyttävät edelleen seitsemää chakraa opetuksessaan. Oletan syyksi sen, että he ovat sen oppineet aikanaan eikä oppijärjestelmässä ole päivitetty chakroja värähtelyn muuttuessa. Monet ovat myös oppineet chakrat vanhan energian ajassa, ennen vuotta 2012, ja silloin käytettiin suurimmaksi osaksi 7 chakraa. Niin tai näin, joka tapauksessa seitsemän chakran käyttö ei sinänsä ole väärin, se vain hidastaa ja ehkä jopa osin estää kehittymistämme. Mutta kukin kulkee omaa polkuaan, ja se on jokaiselle sallittava. Muutos tulee, kun aika on.

Nykyään kaikilla tällä planeetalla on jo 12 chakraa valmiudessa tai käytössä aivan riippumatta omasta mielipiteestä, uskomuksista tai siitä tiedostaako ihminen sen vai ei. Itse asiassa monilla on jo vielä laajempi valikoima chakroja aktiivisena toiminnassa, 13 tai 15. Kahdentoista chakran kanssa työskentely toimii kuitenkin hyvin myös laajemman chakrajärjestelmän kanssa, ja avaa ja aktivoi automaattisesti myös muita chakroja.

12 chakraa ovat
 • maatähti jalkojen alla – maadoittaa, avaa oman potentiaalimme ja tuo valoa kauttamme planeetalle, arkkienkeli Sandalfon
 • juurichakra – häntäluun tyvessä, ankkuroi sielumme energian kehoomme, liittyy fyysiseen elämään kehossa, runsauteen ja iloon, oman mestaruutemme maadoittamiseen elämäämme, arkkienkelit Gabriel ja Hope
 • sakraalichakra – noin 10 cm navan alapuolella, ihmissuhteet ja jumalallinen feminiinisyys, seksuaalisuus, luovuus, arkkienkelit Gabriel ja Hope
 • napachakra – navan alapuolella, luovuuden ilmentäminen, sosiaalisuus, yhteisöllisyys, jumalallinen maskuliinisuus, arkkienkelit Gabriel ja Hope
 • solar plexus – pallean kohdalla, ympärillä olevien energioiden aistiminen, tietoisuus läheisten enegiasta, sisäinen viisaus, itsearvostus, itseluottamus, yhteys maan ja universumin viisauteen, pelot, energiat, joita vedämme ympäristöstä tiedostamattamme, arkkienkelit Uriel ja Aurora
 • sydänchakra – rinnassa, rakkaus, korkeamman värähtelyn luominen, parantaminen ja ilmentäminen, liittyy ihan kaikkeen, arkkienkelit Samuel ja Charity, arkkienkeli Christiel ja universaali enkeli Maria huolehtivat sisemmistä terälehdistä (sydänkeskukseen kuuluu itse asiassa kolme sydänchakraa, sydän, korkeampi sydän ja sydänsiemen)
 • kurkkuchakra – kurkussa, itseilmaisu, kommunikointi, energian tuominen sanojen kautta, luominen, arkkienkelit Mikael ja Faith
 • kolmas silmä – otsassa, ilmentämisen ja selvänäköisyyden keskus, parantaminen korkeammissa värähtelyissä, arkkienkelit Rafael ja Maria (kulmakarvojen välissä on myös chakra, mutta kolmas silmä on ylempänä sitä)
 • kruunuchakra – pään päällä, 1000 terälehteä yhdistävät jokainen tiettyyn energiaan ja osaamiseen, yhteys sieluun, arkkienkelit Jofiel ja Christine
 • kausaalichakra – ensin takaraivon takana, nykyään kruunchakran yläpuolla, yhteys valon auttajiin, kuten enkeleihin ja yksisarvisiin, arkkienkelit Christiel ja Mallory
 • sielutähti – noin 30-50 cm pään yläpuolella, sielun kokoama viisaus koko sielunmatkan aikana, tiedot ja taidot, karmalliset ja esi-isien mallit ja käyttäytymistavat, pääsy Amentin saleihin, arkkienkelit Zadkiel ja Lady Amethyst (alempi kammio) ja arkkienkelit Mariel ja Lavender
 • tähtiportti – noin metrin, puolitoista pään yläpuolella, yhteys Alkulähteeseen ja sielun alkuperään, arkkienkeli Metatron
Muita chakroja
 • korkeampi sydän, sydämen ja kurkun välissä, uuden ajan sydänchakra, arkkienkeli Maria
 • Alta major, kallonpohjassa
 • Gaia-portti, maatähden alapuolella, maadoittaa, toimii yhdessä tähtiportin kanssa, arkkienkeli Roquiel
 • Solar junction, aurikoristeys, korkein chakramme aivan auramme rajalla
 • näiden lisäksi on paljon muitakin chakroja, esimerkiksi monia tähtiportin ja aurikoristeyksen välissä, Gaia-portin alapuolella sekä kämmen- ja jalkopohjachakrat

Kaikilla chakroilla on tärkeät tehtävänsä. Emme voi edes tietää kaikkia chakroja, mutta oman värähtelyn noustessa kaikki chakrat kehittyvät sopivalla tavalla. Jos teemme chakratyöskntelyä, päächakrojen kehittyessä myös pienemmät chakrat kehittyvät automaattisesti.

Chakrojen kanssa työskentely

Voimme työskennellä chakrojen kanssa käyttämällä jotain energiaa niiden puhdistamiseen, tasapainottamiseen ja aktivointiin. Chakroista vastaavat arkkienkelit auttavat, kun pyydämme. Chakrojen kanssa voi työskennellä myös lohikäärmeiden, yksisarvisten, pyhän geometrian, äänien ja värien avulla. Yksinkertainen mutta tehokas chakraharjoitus on pyytää valitsemaansa valo-olentoa, vaikka yksisarvisia, puhdistamaan, tasapainottamaan ja aktivoimaan chakrat, chakra kerrallaan. Päächakrat ovat chakrapilarissa, joten pelkkä mielikuva siitä, että valo virtaa chakrapilariin, toimii myös chakroissa.

Yleensä on hyvä käyttää chakratyöskentelyssä vähintään 12 chakraa, tai 12 + Gaia-portti ja korkeampi sydän, tai miten nyt itse kokee oikeaksi. (Itse käytän esimerkiksi ilmaisua tähtiportin yläpuoliset chakrat ja maatähden alapuoliset chakrat, niin että työskentelyssä kaikki chakrat huomioidaan, mutta minun ei tarvitse tietää montako ja minkänimisiä chakrapilarissa onkaan. Monet myös käyttävät sanaa sydänkeskus, niin kaikki sydänchakrat tulee huomioitua.)

Tehokasta puhdistusta tuovat tulilohikäärmeet ja Violettiliekin kaikki versiot. Kristusvalo toimii hyvin myös chakroissa, samoin Mahatma-energia. Tukokset hälvenevät, kun oma värähtelymme nousee, joten kaikki henkisellä tiellä hyödyttää myös chakroja. Kristallejakin voi käyttää chakratyöskentelyssä. Näistä on erilaisia listoja olemassa, mutta ne ovat hyvin  yleisiä, joten kannattaa käyttää omaa intuitiota valitessaan sopivia kiviä.

Jos haluaa työskennellä vain yhden chakran kanssa, solar plexusta voi puhdistella vieraista energioista usein. Sydänchakraa ei pysty avaamaan liikaa, vaikka yrittäisi. Henkisen tien kulkijoilla on yleensä ylemmät chakrat suht kunnossa, mutta ongelmia on erityisesti sakraalichakran ja juurichakran kanssa, eli runsauden vastaanottamisen ja ihmissuhteiden kanssa. Yhden tai muutaman chakran kanssa voi työskennellä jonkun aikaa, mutta sitten kannattaa taas palata koko chakrajärjestelmän pariin ja antaa energian tasoittua ja kehittyä itselle sopivalla tavalla. Chakrat toimivat aina yhteistyössä, joten esimerkiksi pelkkä kolmannen silmän aktivointi ei kehitä selvänäköisyyttä oikeastaan yhtään.

Huom! Jos hoidamme toisen henkilön chakroja, se on aina tehtävä kaikkein korkeimmaksi parhaaksi, emmekä voi ikinä pakottaa chakroja pyörimään hitaammin tai nopeammin, johonkin tiettyyn suuntaan tai vaihtamaan väriä, tai yleensä päättämään omalla mielellämme tai vaikka heilurin avulla mikä olisi parasta. Yleensä on parempi tehdä hoito koko olemukselle, ja antaa chakrojen kehittyä henkilölle sopivalla tavalla.