Kultaisten aikojen yliopisto 1. taso (Initiate)

Kultaisten aikojen yliopiston ensimmäisellä tasolla on kursseja, joissa saa tietoa ja harjoitusta henkisen tien eri osa-alueista, ja jotka luovat perustaa yliopiston muiden kurssien käymiseen.

Kurssit sopivat heille, ketkä jo ovat heränneet henkiseen todellisuuteen. Kurssien avulla voi ymmärtää ja vauhdittaa omaa kehitystään ja planeetan muuttuvaa värähtelyä. Ne auttavat ankkuroimaan omaa korkeampaa energiaa arkeen ja antavat työkaluja sopusointuisempaan, rakkaudellisempaan, iloisempaan elämään. Kurssien avulla omat valotasojen auttajat tulevat tutuiksi ja yhteys heihin vahvistuu tietoisemmaksi.

Ensimmäisen tason kurssit antavat vahvan pohjan kulkea turvallisesti omaan henkistä tietään. Ne antavat myös perustan yliopiston muiden tasojen koulutuksille. Kursseja voi käydä oman kiinnostuksen mukaan, missä järjestyksessä hyvänsä. Kultaisten aikojen yliopiston 2. tasolla edellytetään Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin käymistä, ja joissakin aiheissa myös joidenkin muiden kurssien käymistä. Tästä kerrotaan kurssitiedoissa.

Kaikki 1. tason kurssit voi käydä etäkursseina. Jokaisessa on videoluentoja aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa lisäopastusta.

Kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla. Sen jälkeen kurssista saa todistuksen.

Kursseja voi pitää myös lähikoulutuksena, jos kiinnostusta on. Silloin voidaan joko käydä läpi tietty kurssi samanlaisena kuin etäkoulutus on, tai syventää ja käsitellä enemmän etäkurssin aiheita.

1. tason kursseja ovat