Kodin ja tilan kristallit

Kultaisten aikojen yliopisto 1. taso

Jokaisessa kodissa ja missä tahansa tilassa on energiaa, joka vaikuttaa kaikkiin, jotka siellä asuvat tai käyvät.

Fengshui on tapa tarkastella tilan energiaa. Se perustuu Kultaisen Atlantiksen tietouteen ja energiaymmärrykseen, joka katosi pitkäksi aikaa ja alkoi nousta esiin uudestaan Kiinassa tuhansia vuosia sitten. Ymmärrystä tilan energiasta on tosin ollut kaikkialla, joka puolella maailmaa, mutta kiinalaiset mestarit kehittivät sen huippuunsa. Nyt, kun planeetan värähtely on noussut, fengshuin periaatteet toimivat yhä, mutta aikomuksemme ja energian tuntemuksemme auttavat soveltamaan sitä tietoisemmin, ilman tiukasti säänneltyä kolmannen ulottuvuuden energiaymmärrykseen perustuvaa ohjeistusta.

Kristallit ovat energian tuojia, muuntajia ja vaikuttajia. Niitä voidaan käyttää missä tahansa tilassa vahvistamaan rakkaudellista, sopusointuista energiaa, puhdistamaan pois sitä, mikä ei ole hyväksi ja tuomaan sitä energiaa, mitä tilaan kaivataan.

Kurssista

Tämä kurssi antaa tietoa siitä, miten ja mitä kristalleja voi käyttää kodin tai muun tilan eri alueilla, perustuen fengshuin periaatteisiin siitä, miten tilan eri alueiden energia vaikuttaa.

Kodin ja tilan kristallit on jatkoa Kristallityöskentelyn perusteet -kurssille, joten kristallien kanssa työskentelyä ei käsitellä. Fengshuin osalta kurssilla käsitellään lyhyesti eri alueiden energiaa ja haluttua tasapainoa ja mitä on hyvä ottaa huomioon. Mitään etukäteistietoa fengshuista ei tarvitse olla. Pääpaino kurssilla on antaa ymmärrystä siitä, miten kristalleja voi käyttää tietoisesti ja tarkoituksella kodin tai muun tilan energian ja asukkaiden/asiakkaiden/kävijöiden avuksi.

Kurssi sopii myös heille, ketkä eivät ole käyneet Kristallityöskentelyn perusteet -koulutusta, jos työskentely kristallien kanssa on tuttua.

Kurssin aiheet

  • Tilan ja kodin alueet, baguan käyttö
  • Alueiden toivottu energia ja sen soveltaminen omaan elämään tai työhön
  • Kristallit, joiden avulla energiaa kullakin alueella voidaan muuttaa, vahvistaa tai hillitä
  • Kristallien muu käyttö tilassa

Kurssin sisältö

  • 1 + 2 videoluentoa
  • pdf-luentoja
  • esimerkkejä ja vinkkejä kokeiluun, opastusta miten kannattaa edetä

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 25 e.

Ilmoittautuminen

Tällä hetkellä kurssia ei ole mahdollista suorittaa, mutta se tulee avoimeksi jossain vaiheessa.

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso (Initiate)

Tämä taso antaa tietoja ja taitoja kulkea omaa henkistä tietään turvallisesti ja helposti juuri niin pitkälle ja korkealle kuin haluat.

Kurssit valmistavat ja auttavat elämään omaa elämäänsä tietoisessa yhteydessä omiin valon auttajiinsa, huolehtimaan omasta energiatasapainostaan planeetan muuttuvissa energioissa ja työskentelemään kristallien kanssa.

Kurssien avulla ymmärrät muutoksen aikaa, jossa nyt elämme, sekä sen, mihin olemme menossa, ja nopeutat omaa mestaruuttasi.