Oma suojelusenkeli

Kultaisten aikojen yliopisto 1. taso

Jokaisella on oma suojelusenkeli kulkemassa vierellämme elämä toisensa jälkeen. Kurssilla työskentelet oman suojelusenkelisi kanssa monin tavoin, vahvistaen yhteyttä ja tutustuen häneen lähemmin.

Oma suojelusenkelimme on lähin auttajamme, joka tietää sielunsuunnitelmamme ja ohjaa meitä jatkuvasti toteuttamaan sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Enkelimme tuo meille yhteensattumia, tilaisuuksia ja myös esteitä. Hän tietää sen, mihin pystymme ja mitä osaamme, ja myös sen, mitkä ovat kompastuskivemme. Hän rakastaa meitä ehdoitta ja on vierellämme joka hetki.

Kaikki kehittyy, ja niin myös oma suojelusenkelimme. Kun edistymme omalla ylösnousemus- ja valaistumistiellämme, myös oma enkelimme voi nostaa värähtelyään. Vähitellen olemme samalla tasolla kuin Kultaisella Atlantiksella, missä jokaisen suojelusenkeli oli vähintään yhtä korkeassa värähtelyssä kuin arkkienkelit nykyään, ja jokainen pystyi kommunikoimaan tietoisesti oman enkelinsä kanssa.

Tällä kurssilla saat  tietoa omasta suojelusenkelistäsi ja vahvistat yhteyttäsi häneen tietoisemmaksi. Harjoitukset ja visualisaatiot auttavat sinua aistimaan oman enkelisi energian ja sen rakkauden, jota hän säteilee sinulle jatkuvasti. Meillä on aina paljon auttajia, ja voimme työskennellä monien enkeleiden kanssa. Oma suojelusenkelimme on kuitenkin vierellämme koko ajan, ja auttaa myös yhteistyössä muiden valo-olentojen kanssa.

Kurssin aiheita

 • Historianäkemys suojelusenkeleistä, suojelusenkeleiden syntyminen ja kehittyminen
 • Suojelusenkelin energia
 • Oman suojelusenkelin tehtäviä
 • Apukeinoja enkeliyhteyksiin

Kurssin sisältö

 • 1+1 videoluentoa
 • Kirjallinen materiaali pd:nä
 • 2 visualisaatiota mp3-tiedostona
 • Harjoituksia, joiden avulla tuot kaiken käytäntöön
 • Palaute kirjallisesta lopputehtävästä
 • Tarvittaessa lisäopastusta kaikista osa-alueista
 • Todistus kurssin hyväksytysti suorittaneille

Kurssin kesto ja suoritus

Kurssi on etäkurssi, jonka koko aineiston on heti käytettävissä ja voit käydä sitä siinä järjestyksessä kuin haluat. Kurssiin kuuluu harjoituksia ja tehtäviä, jotka syventävät osaamista, ja jotta huomaisit niiden vaikutuksen, niihin kannattaa käyttää jonkun verran aikaa. Kurssin kesto on silloin noin viikon tai vähän kauemmin. Voit käydä kurssia tietysti aivan omaan tahtiisi, käyttää niin paljon aikaa kuin koet oikeaksi.

Kurssin jälkeen

Voit käydä kurssia vain omaksi iloksesi, mutta jos haluat todistuksen, teet lopuksi kirjallisen tehtävän. Siinä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, kerrot vain omista kokemuksistasi. Se myös vahvistaa osaltaan kokemaasi, ankkuroi sitä tähän todellisuuteen.

Enkeliopettaja- ja enkeliparantajakoulutuksissa edellytetään, että tämä kurssi on suoritettu hyväksytysti, eli olet saanut todistuksen.

Etukäteistiedot ja tarvittava osaaminen

Kurssilla ei vaadita mitään etukäteistietoa tai -taitoja. Kurssi sopii myös ihan aloittelijoille. Jos kuitenkin sinulla on jo kokemusta enkelimaailmasta ja henkisestä tiestä, voit kurssin avulla avata yhteistyön oman suojelusenkelin kanssa aivan uudelle tasolle.

Jos tarpeen, Askelmia mestaruuteen 1 -kurssi antaa tiedot ja taidot maadoitukseen, suojaukseen, energioiden puhdistamiseen ja kohottamiseen.

Kurssin hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin hinta on 25 e. (17.koululaisille kurssilla on jonkun verran samaa kuin heidän omalla vastaavalla kurssillaan, joten hinta heille on 20 e.)

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu, jonka jälkeen kurssi on heti käytettävissä.

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso (Initiate)

Tämä taso antaa tietoja ja taitoja kulkea omaa henkistä tietään turvallisesti ja helposti juuri niin pitkälle ja korkealle kuin haluat.

Kurssit valmistavat ja auttavat elämään omaa elämäänsä tietoisessa yhteydessä omiin valon auttajiinsa, huolehtimaan omasta energiatasapainostaan planeetan muuttuvissa energioissa ja työskentelemään kristallien kanssa.

Kurssien avulla ymmärrät muutoksen aikaa, jossa nyt elämme, sekä sen, mihin olemme menossa, ja nopeutat omaa mestaruuttasi.