Polku opettajaksi

Opettajakoulutus

Ole se valo, joka olet – ja näytä tietä muillekin

Ole se valo, joka olet – ja näytä tietä muillekin

Polku opettajaksi

Opettajakoulutus

Opettajakoulutus

Ole se valo, joka olet – ja näytä tietä muillekin

Anna valosi loistaa maailmaan

Kultaisten aikojen yliopiston opettajan polku koostuu osista, jotka kaikki rakentavat vahvan osaamisen opettajana toimimiseen, kurssien ja luentojen pitämiseen tai toimimiseen muulla tavoin henkisen tien opastajana.

Voit astua opettajanpolulle missä vaiheessa vain. Voit olla melko alussa omaa tietäsi, tai jo edistynyt oman mestaruustien matkaaja. Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksessa oma osaamisesi otetaan huomioon, ja sen päälle rakentuu tietotaito, käytännöllinen ja henkinen osaaminen ja valon maailman tuki.

Tietoa ja taitoja

Henkisen tien opettajana avaat tietä muille, turvallisesti ja korkeassa värähtelyssä. Saat tähän tiedot, taidot ja kokemusta.  Koet monia innostavia, ihania hetkiä valon auttajien kanssa, ja saat opastusta ja apua itsellesi ja siihen, mihin haluat sen kohdistaa.

Oma mestaruustie vahvistuu

Kurssilla saat paljon iloa ja inspiraatiota sekä yhä korkeavärähteisempiä auttajia vierellesi. Tulet huomaamaan, miten valaistumis- ja ylösnousemustiesi edistyy nopeammin.

Opettajakoulutuksen rakenne

Opettajakoulutus antaa tiedot, taidot ja käytännön harjoitusta ja kokemusta ollaksesi hyvä henkisen tien opettaja. Oppimasi antaa hyötyä myös muuhun elämään, ymmärrät kanssaihmisiä ja itseäsi paremmin, voit luoda sopusointuisia tiloja, vahvistat yhteyttäsi valon auttajiisi ja voit tuoda haluamaasi muutosta itsesi ja muiden elämään.

Laaja kurssimateriaali sisältää tiedon lisäksi myös harjoituksia, visualisaatiota ja valmiita kurssiohjelmia, jotka ovat opettajana vapaasti käytettävissä. Opettajakoulutuksen käytyäsi voit pitää henkisen tien kursseja ja tapahtumia tai käyttää taitojasi muilla tavoin. Koulutus antaa jonkin verran tietoa myös kanavoinnista ja parantamisesta, vaikka niitä varten onkin oma erikoistumiskoulutus.

Rakenne

Opettajakoulutus voi olla lähi- tai etäkoulutusta. Lähikoulutuksena kesto on 3+2 päivää, etäkoulutuksena 6+4 koulutusjaksoa (jakson kesto n. 2 tuntia zoomilla). Kumpaankin koulutustapaan kuuluu omalla ajalla suoritettavia tehtäviä ja valmistautumista. Etäkoulutuksessa näitä on luonnollisesti hiukan enemmän. Saat näihin ohjeet ja palautteen tekemästäsi.

Ensimmäiset päivät tai jaksot ovat perusosiota, jonka kaikki opiskelijat käyvät. Kun tämä on suoritettu hyväksytysti, loppuosa on omaan aiheeseen, esimerkiksi enkelit tai Kultainen Atlantis, liittyvää, syventävää ja laajentavaa opiskelua. Perusosio käydään vain kerran, joten jos haluat opettajaksi myös muista aiheista, käyt vain syventävän 2 päivän/4 etäopetusjakson koulutuksen.

Opettajan polkuun kuuluvat yliopiston kurssit

Kultaisten aikojen yliopiston opettajakoulutus ei lähde alkeista, vaan sinulla on jo oltava jonkin verran henkisen tien kokemusta ja tietoa.

Sinulla on oltava vähintään käytynä nämä kurssit (tai vastaavat tiedot, jotka masteropettaja tarkistaa):

Nämä kurssit antavat pohjaa, jolle opettajakoulutuksessa rakennetaan. Opettajana olet vastuussa siitä, että kurssilaiset voivat turvallisesti nostaa värähtelyään ja edistyä omalla tiellään.

Osaaminen on tärkeää myös opettajan oman energian, henkisen kasvun ja tasapainon vuoksi sekä korkeavärähteisten, planeetan muuttuvissa energioissa uudistuvien kurssien luomiseksi. Oma energiatasapaino on avain, joka tukee sinua ja samalla kurssilaistesi kehitystä.

Nämä kurssit pitää olla hyväksytysti suoritettu ennen opettajakoulutuksen aloittamista.

Lisäksi ennen opettajakoulutusta suoritettu tai vielä kesken oleva

 • erikoistuminen, se, mistä aiheesta aiot valmistua.

Nämä ovat yliopiston 2. tason koulutuksia. Tällä hetkellä vaihtoehtoja ovat Kultainen Atlantis, Ylösnousseet mestarit/Atlantiksen mestarit tai Alkemian mestarit ja Liekkien vartijat sekä Enkelit ja Yksisarviset. Voit valmistua myös parantamisen opettajaksi, vaihtoehtoina Kristalliparantaja tai Kultaisen Atlantiksen parannustekniikat. Myöhemmin voit valmistua opettajaksi myös lohikäärmeiden, Angalan tai Lemurian aiheista.

Muuta suositeltavaa

AM2-kurssin avulla oma osaaminen syvenee, energiatyöskentely vahvistuu ja ymmärrys omasta itsestä kasvaa. Henkisen tien kouluttajana tuemme kurssilaisiamme heidän matkallaan, ja tämä kurssi antaa tietoa, ymmärrystä ja kokemusta myös siihen.

Kun haluat käydä AM2-kurssin kokonaan (mikä on hyödyllistä, suositeltavaa ja auttaa suunnattomasti omalla mestaruutiellä), saat sen alennetulla hinnalla eikä sinun tarvitse aloittaa sitä alusta.

Opettajakoulutus muille kuin Kultaisten aikojen yliopiston kursseja käyneille

On paljon hyviä kursseja ja koulutuksia, ja sinulla voi olla jo paljon osaamista. Jos haluat käydä opettajakoulutuksen oman osaamisesi tueksi, se on mahdollista.

 • Jos haluat valmistua Kultaisten aikojen yliopiston opettajakoulutuksesta ja saada todistuksen, osaamisesi on oltava linjassa yliopiston koulutusten kanssa. Masteropettajasi kertoo tästä lisää. Osaamisesi kaikilla tasoilla otetaan huomioon, ja voit tarvittaessa täydentää sitä.
 • Jos haluat tiedot ja käytännön kokemuksen, käydä opettajakoulutuksen ilman todistusta, voit osallistua perusosion koulutukseen (3 pv tai 6 etäjaksoa) ja hyödyntää tietoja ja taitoja omalla tielläsi.

Opettajakoulutuksen sisältöä

Opettajakoulutuksen sisältöä

Perusosio 3 pv tai 6 etäkoulutusjaksoa

Oman aiheen opettajaosio 2 pv tai 4 etäkoulutusjaksoa

Perusosio

Kursseihin ja opettajana toimimiseen liittyy monia käytännön yksityiskohtia, joita käydään läpi ja harjoitellaan. Perusosiossa opit harjoituksien ja visualisaatioiden luomisen sekä lähikoulutukseen että etäkoulutuksiin.  AM1- ja Chakrat -kurssien aiheita syvennetään erityisesti opettajan näkökulmasta.

Kurssin sisältöä

Kolmen päivän/6 etäjakson koulutus antaa tietoja ja käytännön harjoitusta monista eri aiheista. Henkisen tien opettaja on aina vastuussa omasta energiatasapainostaan ja siitä, että kurssi/luento/tilaisuus on jokaiselle osallistujalle paras mahdollinen. Se edellyttää tietoa ja taitoja luoda turvallinen oppimisympäristö sekä ymmärtää erilaisia oppimistyylejä ja henkisen kasvun erilaisia polkuja.

Harjoituksien ja kurssimateriaalien avulla jokainen oppii oman tapansa olla henkisen tien opettaja ja luo yhteydet niihin valonauttajiin, joiden kanssa hän työtään tekee. Kurssiosio antaa myös valmiuksia kehittyä omana itsenään ja henkisen tien opettajana yhä eteenpäin, kun planeetan ja ihmiskunnan värähtely jatkaa nousuaan.

Aiheita ovat mm.
 • opettajana toimiminen
  • oma energia ja tasapaino
  • miten olla oma korkein itsesi ja miten olla hyvä opettaja
  • sielun tarkoitus planeetalle tuloon, oman sielunsuunnitelman toteuttaminen
  • jatkuva henkinen ja ammatillinen kehittyminen
  • maailmankaikkeuden henkisten lakien ymmärtäminen omassa elämässä ja opettajana
 • kurssien luominen ja pitäminen
  • energia kursseilla, energiatason asettaminen ja ylläpito
  • turvallisen ja korkeavärähteisen tilan luominen mihin tahansa
  • kurssien sisällön luominen eri tilanteisiin, erilaisille ryhmille ja erilaisia tavoitteita varten
  • harjoituksien luominen ja niiden käytäntö
  • visualisaatioiden luominen käytännöllisellä ja energiatasolla
  • yleisiä visualisaatioita ja harjoituksia, joita voi hyödyntää omilla kursseilla
  • rituaalit, seremoniat, energian keskittäminen ja muutos
  • valonmaailman tuki ja apu
 • osallistujat
  • erilaiset osallistumistavat ja oppimistaidot
  • osallistujien energiasta huolehtiminen kurssitilanteessa lähi- ja etäkoulutuksessa
  • ryhmäenergia
 • muuta käytäntöä
  • aikataulutus ja ajoitus lähi- ja etäkoulutuksissa
  • ennen kurssia, kurssin aikana ja sen jälkeen
  • tekniikkaa ja työkaluja
 • hinnoittelu ja markkinointi

Perusosioon sisältyy luentojen lisäksi käytännön harjoittelua, visualisaatioita ja tehtäviä.

Tämän osion antamat taidot ja tiedot luovat pohjan kahden päivän aineopinnoille, joissa perustaidot syventyvät juuri omaan aiheeseen sopivalla tavalla.

Perusosion jälkeen

Kun perusosio on suoritettu hyväksytysti, on vuorossa aineopinnot, oman aiheen 2 päiväinen tai 4 etäjakson opettajakoulutus. Perusosion lopuksi jokainen saa kotitehtävän tai -tehtäviä, osana valmistautumista tulevaan opiskelujaksoon.

Oman aiheen opettajaosio

Syventävä 2 päivän tai 4 etäjakson koulutus keskittyy siihen aiheeseen, josta olet valmistumassa opettajaksi, esimerkiksi enkelit tai Kultainen Atlantis. Sovellat perusosiossa oppimaasi omaan aiheeseesi.

Kurssilla käydään läpi kunkin aiheen erityispiirteitä, mitä pitää huomioida kursseilla ja miten auttaa ihmisiä parhaimpiin mahdollisiin kokemuksiin ja edistymään aiheen parissa. Aiheen kurssimateriaalissa on paljon vapaasti käytettäviä harjoituksia ja visualisaatioita sekä valmiita kurssisuunnitelmia, mutta jokainen luo myös omiaan.

Kurssin jälkeen sinulla on valmis aineisto monenlaisia kursseja varten sekä taidot luoda aina uusia, ihania henkisen tien kursseja, jotka sopivat planeetan ja ihmiskunnan nousevaan värähtelyyn.

Ilmoittautuminen

Täytä ja lähetä hakemus sähköpostin liitteenä (ohjeet hakemuksessa).

Hakemus >>

Jos olet käynyt jo monia yliopiston kursseja ja saanut niistä todistuksen, voit suoraan ilmoittautua mukaan maksamalla kurssimaksun (muista laittaa päivämäärätoiveita lisätietoihin) tai laittamalla sähköpostia ulla@seitsemastoista.com.

Ilmoittautuminen maksamalla kurssimaksu >>

Hinta

Perusosion hinta on 132 e/päivä tai 2 etäkoulutusjaksoa. Koko perusosio siis yhteensä 396.

Hintaan sisältyy alv, kirjallinen materiaali, kotitehtävät ja niiden arviointi sekä tarvittava henkilökohtainen opastus.

Opettajakoulutuksen jälkeen

Kun koko koulutus (perusosio ja aiheen opettajakoulutus) on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa todistuksen ja henkilö voi toimia opettajana, pitää kursseja, luentoja ja erilaisia tapahtumia omasta aiheestaan, tai käyttää osaamistaan henkisen tien opastajana tai muuten omassa elämässään.

Osa opettajista voi saada myös oikeuden opettaa Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksia. Nämä adept-opettajat ovat kokeneita, päteviä ja taitonsa osoittaneita opettajia, joille on myönnetty oikeus opettaa joitakin 1. tason kursseja sekä oman aiheensa Kultaisten aikojen yliopiston 2.tason koulutuksia ja antaa niistä todistus.

Opettajakoulutuksesta valmistuneet voivat myös hyödyntää yliopiston koulutuksia esimerkiksi pitämällä muun aiheen kurssin, joka sopii Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin käyneille, jolloin kurssilaisilla on jo perustaidot hallinnassa.