Tutkintoon johtavat polut

Kultaisten aikojen yliopisto
Polut opettajaksi, parantajaksi/energiahoitajaksi ja kanavoijaksi/näkijäksi

Polku opettajaksi

Tämä polku valmistaa henkisen tien opettajaksi siitä aiheesta, mikä sinua kiinnostaa.

Opettajakoulutus antaa tiedot, taidot ja käytännön harjoitusta ja kokemusta henkisen tien opettajana toimimiseen. Laaja materiaali sisältää myös harjoituksia, visualisaatiota ja valmiita kurssiohjelmia, jotka ovat opettajan vapaasti käytettävissä. Opettajakoulutuksen käytyäsi voit pitää henkisen tien kursseja ja tapahtumia tai käyttää taitojasi muilla tavoin. Koulutus antaa jonkin verran tietoa myös kanavoinnista ja parantamisesta, vaikka niitä varten onkin oma erikoistumiskoulutus.

Kultaisten aikojen yliopiston opettajana saat perusteellisen koulutuksen sekä mahtavat materiaalipaketit, joiden avulla voit luoda loistavan hienoja kursseja, mutta tämä opettajakoulutus tähtää myös siihen, että uskallat ja osaat kehittää omaa osaamistasi ja tulevia kurssejasi sopimaan planeetan kohoaviin värähtelyihin.

Opettajapolkuun kuuluvat yliopiston kurssit

(Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka askeleella, ja jos osaamista ja kokemusta on jo paljon, osa koulutuksista voidaan suorittaa lyhyinä päivityskoulutuksina.)

Askelmia mestaruuteen  1 ja 2 sekä Chakrat 1 ja 2 -kurssit tarvitaan sekä opettajan oman energian, henkisen kasvun ja tasapainon vuoksi että korkeavärähteisten, planeetan muuttuvissa energioissa uudistuvien kurssien luomiseksi. Oma energiatasapaino on avain, joka tukee sinua ja samalla kurssilaistesi kehitystä.

1. tasolta
 • Askelmia mestaruuteen 1
 • Chakrat 1
 • lisäksi mahdolliset aiheeseen tarvittavat peruskoulutukset, esim. enkeliopettajaksi haluaville Enkelimaailma ja oma suojelusenkeli
2. tasolta
 • Askelmia mestaruuteen 2
 • Chakrat 2
 • Aiheen koulutus, esimerkiksi Enkelit 1 ja 2
Opettajakoulutus
 • Opettajakoulutuksen perusosio 2 päivää
 • Aiheen opettajaosio 2 päivää, esimerkiksi Enkeliopettajaosio
Opettajakoulutuksen perusosio

Kahden päivän koulutus antaa tietoja ja käytännön harjoitusta monista eri aiheita. Henkisen tien opettaja on aina vastuussa omasta energiatasapainostaan ja siitä, että kurssi/luento/tilaisuus on osallistujille paras mahdollinen. Se edellyttää tietoa ja taitoja luoda turvallinen oppimisympäristö sekä ymmärtää erilaisia oppimistyylejä ja henkisen kasvun erilaisia tapoja.

Perusosio opettaa harjoituksien ja visualisaatioiden luomisen sekä lähikoulutukseen että etäkoulutuksiin. Kursseihin ja opettajana toimimiseen liittyy monia käytännön yksityiskohtia, joita käydään läpi ja harjoitellaan.

Harjoituksien ja kurssimateriaalien avulla jokainen oppii oman tapansa olla henkisen tien opettaja ja luo yhteydet niihin valonauttajiin, joiden kanssa hän työtään tekee. Kurssiosio antaa myös valmiuksia kehittyä omana itsenään ja henkisen tien opettajana yhä eteenpäin.

Aiheen opettajaosio

Kahden päivän koulutus keskittyy siihen aiheeseen, josta henkilö on valmistumassa opettajaksi, esimerkiksi enkelit tai Kultainen Atlantis. Kurssilla käydään läpi kunkin aiheen erityispiirteitä, mitä pitää huomioida kursseilla ja miten auttaa ihmisiä parhaimpiin mahdollisiin kokemuksiin ja edistymään aiheen parissa.

Aiheen kurssimateriaalissa on paljon harjoituksia ja visualisaatioita, mutta jokainen luo myös omiaan. Kurssin jälkeen kaikilla on valmis aineisto kurssien pitoa varten sekä taidot luoda aina uusia, ihania henkisen tien kursseja.

Opettajakoulutuksen jälkeen

Kun koko koulutus on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa todistuksen ja henkilö voi halutessaan pitää kursseja ja lyhyitä tapahtumia omasta aiheestaan.

Yliopiston opettajat voivat myös hyödyntää yliopiston koulutuksia esimerkiksi pitämällä kurssin, joka sopii Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin käyneille.

Polku parantajaksi

Kultaisten aikojen yliopiston parantajakoulutuksessa opitaan teoriaa ja käytäntöä sekä yleisesti parantajana toimimisesta että omaan aiheeseen liittyen. Voit valmistua energiahoitajaksi eri aihealueilta: enkelihoitajaksi, yksisarvishoitajaksi, kristalliparantajaksi, Kultaisen Atlantiksen parantajaksi, tai energiahoitajaksi, jonka työtovereina ovat mahtavat ylösnousseet mestarit.

Jokaisen parantajana/energiahoitajana työskentelevän on osattava huolehtia hoitotilanteen puhtaasta, korkeavärähteisestä energiasta huolehtimalla hoidettavasta, tilasta (riippumatta siitä onko kyseessä etä- vai lähihoito) ja omasta energiastaan sekä kanavoitavan parantavan energian mahdollisimman korkeasta värähtelystä. Hänen on oltava varma, että työskentelee ainoastaan puhtaimman, korkeimman valon ja 100 % valoa olevien valonauttajien kanssa kaikkien korkeimmaksi parhaaksi.

Kultaisten aikojen yliopiston energiahoitajana saat perusteellisen koulutuksen ja käytännön harjoitusta, mutta lisäksi opit myös ymmärtämään jatkuvasti muuttuvia ja kohoavia energioita sekä olemaan vahvassa yhteistyössä valon auttajien kanssa. Näin voit kehittää omaa osaamistasi ja antaa kauttasi virtaavan energian kohota yhä korkeampaan värähtelyyn samalla, kun planeetan värähtely jatkaa nousuaan.

Opit myös avautumaan omalle osaamisellesi menneiltä kultaisilta ajoilta, ja ymmärrät, miten tuot sen käyttöösi tässä ajassa.

Koulutukseen kuuluu myös käytännön harjoittelua.

Parantajapolkuun kuuluvat yliopiston kurssit

(Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka askeleella, ja jos osaamista ja kokemusta on jo paljon, osa koulutuksista voidaan suorittaa lyhyinä päivityskoulutuksina.)

Askelmia mestaruuteen 1 ja 2 sekä Chakrat 1 ja 2 -kurssit tarvitaan sekä hoitajan oman energian, henkisen kasvun ja tasapainon vuoksi että hoidettavien tukemiseksi.

1. tasolta
 • Askelmia mestaruuteen 1
 • Chakrat 1
 • lisäksi mahdollisesti aiheeseen tarvittavat peruskoulutukset, esim. Yksisarviset, perusteet
2. tasolta
 • Askelmia mestaruuteen 2
 • Chakrat 2
 • aiheen koulutus, esimerkiksi Yksisarviset 2
Parantajakoulutus
 • Perusosio 2 pv
 • Aiheen parantajaosio 2 pv
 • Käytännön harjoittelu
Parantajakoulutuksen perusosio

Kahden päivän koulutus antaa käytännön tietoja ja taitoja energiahoitajana toimimiseen. Varsinaisen hoidon lisäksi hoitaja on vastuussa myös tilan energiasta ja hoidettavan hyvinvoinnista sekä lähi- että kaukohoidossa. Perusosio tuo tietoja ja harjoitusta mm. näistä asioista sekä hinnoittelusta ja muista käytännön asioista. Tässä osassa myös opitaan puhdistamaan ja kohottamaan omaa energiaa ja luodaan oma parantajan rutiini, tavat, joilla hoitaminen ja energianvälittäminen toimivat parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Osioon kuuluu kirjallinen materiaali ja käytännön harjoituksia, joista osa suoritetaan kurssilla ja osa aiheen osion aikana.

Aiheen parantajaosio

Kahden päivän koulutuksessa syvennetään energiahoitajana/parantajana toimimista omaan aiheeseen liittyen. Enkelit, mestarit, lohikäärmeet ja yksisarviset ovat kaikki loistavia yhteistyökumppaneita parantajille, ja Kultaisen Atlantiksen tekniikat tai kristallit toimivat hyvin parantamisessa. Kaikkiin liittyy omanlaisiaan energioita ja hoitotapoja. Osaan koulutuksista kuuluu aktivointeja.

Kahden päivän koulutus tuo tietoa ja harjoitusta omien auttajien kanssa toimimiseen. Kurssilla opitaan myös energian jatkuva muutos ja planeetan muuttuviin energioihin sopeutuminen itseä ja hoidettavia varten omaan aiheeseen liittyvillä tavoilla.

Käytännön harjoittelu

Parantajakoulutukseen kuuluu käytännön harjoittelua, harjoitushoitoja sekä lähi- että etähoitoina.

Parantajakoulutuksen jälkeen

Kun koko koulutus on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa todistuksen ja henkilö voi toimia energiahoitajana/parantajana valitsemastaan aiheesta.

Polku kanavoijaksi/näkijäksi

Tämä koulutus antaa valmiudet toimia näkijänä/kanavoijana samaan tapaan kuin Kultaisella Atlantiksella.

Näkijöiden tehtävä oli auttaa ihmisiä ymmärtämään eri vaihtoehdot ja niiden energia, jotta he pystyivät valitsemaan sen, minkä kokivat oikeaksi. Näkijät eivät ennustaneet tulevaisuutta eivätkä tulkinneet auraa ja ihmisen energiaa, vaan auttoivat jokaista elämään korkeimman sielunsuunnitelmansa mukaisesti, luomaan itse elämäänsä vastuullisesti ja ilolla.

Tämä koulutus on vielä suunnittelussa.