Tutkintoon johtavat polut

Kultaisten aikojen yliopisto
Polut opettajaksi, parantajaksi/energiahoitajaksi ja kanavoijaksi/näkijäksi

Polku opettajaksi

Tämä polku valmistaa henkisen tien opettajaksi siitä aiheesta, mikä sinua kiinnostaa.

Opettajakoulutus antaa tiedot, taidot ja käytännön harjoitusta ja kokemusta henkisen tien opettajana toimimiseen. Laaja materiaali sisältää myös harjoituksia, visualisaatiota ja valmiita kurssiohjelmia, jotka ovat opettajan vapaasti käytettävissä. Opettajakoulutuksen käytyäsi voit pitää henkisen tien kursseja ja tapahtumia tai käyttää taitojasi muilla tavoin. Koulutus antaa jonkin verran tietoa myös kanavoinnista ja parantamisesta, vaikka niitä varten onkin oma erikoistumiskoulutus.

Kultaisten aikojen yliopiston opettajana saat perusteellisen koulutuksen sekä mahtavat materiaalipaketit, joiden avulla voit luoda loistavan hienoja kursseja, mutta tämä opettajakoulutus tähtää myös siihen, että uskallat ja osaat kehittää omaa osaamistasi ja tulevia kurssejasi sopimaan planeetan kohoaviin värähtelyihin.

Opettajapolkuun kuuluvat yliopiston kurssit

(Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka askeleella, ja jos osaamista ja kokemusta on jo paljon, osa koulutuksista voidaan suorittaa lyhyinä päivityskoulutuksina.)

Askelmia mestaruuteen  1 ja 2 sekä Chakrat -kurssit tarvitaan sekä opettajan oman energian, henkisen kasvun ja tasapainon vuoksi että korkeavärähteisten, planeetan muuttuvissa energioissa uudistuvien kurssien luomiseksi. Oma energiatasapaino on avain, joka tukee sinua ja samalla kurssilaistesi kehitystä.

1. tasolta
  • Askelmia mestaruuteen 1
  • Chakrat
  • lisäksi mahdolliset aiheeseen tarvittavat peruskoulutukset, esim. enkeliopettajaksi haluaville Enkelimaailma ja oma suojelusenkeli
2. tasolta
  • Askelmia mestaruuteen 2
  • Aiheen koulutus, esimerkiksi Enkelimaailma 4 pv tai Kultainen Atlantis 4 pv
Opettajakoulutus
  • Opettajakoulutuksen perusosio 2 päivää
  • Aiheen opettajaosio 2 päivää, esimerkiksi Enkeliopettajaosio
Opettajakoulutuksen perusosio

Kahden päivän koulutus antaa tietoja ja käytännön harjoitusta monista eri aiheita. Henkisen tien opettaja on aina vastuussa omasta energiatasapainostaan ja siitä, että kurssi/luento/tilaisuus on osallistujille paras mahdollinen. Se edellyttää tietoa ja taitoja luoda turvallinen oppimisympäristö sekä ymmärtää erilaisia oppimistyylejä ja henkisen kasvun erilaisia tapoja.

Perusosio opettaa harjoituksien ja visualisaatioiden luomisen sekä lähikoulutukseen että etäkoulutuksiin. Kursseihin ja opettajana toimimiseen liittyy monia käytännön yksityiskohtia, joita käydään läpi ja harjoitellaan.

Harjoituksien ja kurssimateriaalien avulla jokainen oppii oman tapansa olla henkisen tien opettaja ja luo yhteydet niihin valonauttajiin, joiden kanssa hän työtään tekee. Kurssiosio antaa myös valmiuksia kehittyä omana itsenään ja henkisen tien opettajana yhä eteenpäin.

Aiheen opettajaosio

Kahden päivän koulutus keskittyy siihen aiheeseen, josta henkilö on valmistumassa opettajaksi, esimerkiksi enkelit tai Kultainen Atlantis. Kurssilla käydään läpi kunkin aiheen erityispiirteitä, mitä pitää huomioida kursseilla ja miten auttaa ihmisiä parhaimpiin mahdollisiin kokemuksiin ja edistymään aiheen parissa.

Aiheen kurssimateriaalissa on paljon harjoituksia ja visualisaatioita, mutta jokainen luo myös omiaan. Kurssin jälkeen kaikilla on valmis aineisto kurssien pitoa varten sekä taidot luoda aina uusia, ihania henkisen tien kursseja.

Opettajakoulutuksen jälkeen

Kun koko koulutus on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa todistuksen ja henkilö voi halutessaan pitää kursseja ja lyhyitä tapahtumia omasta aiheestaan.

Yliopiston opettajat voivat myös hyödyntää yliopiston koulutuksia esimerkiksi pitämällä kurssin, joka sopii Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin käyneille.

Polku parantajaksi

Lue lisää parantajapolusta >>

Polku kanavoijaksi/näkijäksi

Tämä koulutus antaa valmiudet toimia näkijänä/kanavoijana samaan tapaan kuin Kultaisella Atlantiksella.

Näkijöiden tehtävä oli auttaa ihmisiä ymmärtämään eri vaihtoehdot ja niiden energia, jotta he pystyivät valitsemaan sen, minkä kokivat oikeaksi. Näkijät eivät ennustaneet tulevaisuutta, vaan auttoivat jokaista elämään korkeimman sielunsuunnitelmansa mukaisesti, luomaan itse elämäänsä vastuullisesti ja ilolla.

Tämä koulutus on vielä suunnittelussa.