Opettajan polku

Opettajakoulutuksen perusosio

Kultaisten aikojen yliopiston opettajan polku koostuu osista, jotka kaikki rakentavat vahvan osaamisen opettajana toimimiseen, kurssien ja luentojen pitämiseen tai toimimiseen muulla tavoin henkisen tien opastajana.

Opettajakoulutus antaa tiedot, taidot ja käytännön harjoitusta ja kokemusta. Laaja materiaali sisältää tiedon lisäksi myös harjoituksia, visualisaatiota ja valmiita kurssiohjelmia, jotka ovat opettajan vapaasti käytettävissä. Opettajakoulutuksen käytyäsi voit pitää henkisen tien kursseja ja tapahtumia tai käyttää taitojasi muilla tavoin. Koulutus antaa jonkin verran tietoa myös kanavoinnista ja parantamisesta, vaikka niitä varten onkin oma erikoistumiskoulutus.

Opettajan polkuun kuuluvat yliopiston kurssit

(Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka askeleella, ja jos osaamista ja kokemusta on jo paljon, osa koulutuksista voidaan suorittaa lyhyinä päivityskoulutuksina.)

 • Askelmia mestaruuteen 1 ja Chakrat  -kurssit tarvitaan sekä opettajan oman energian, henkisen kasvun ja tasapainon vuoksi että korkeavärähteisten, planeetan muuttuvissa energioissa uudistuvien kurssien luomiseksi. Oma energiatasapaino on avain, joka tukee sinua ja samalla kurssilaistesi kehitystä. Nämä kurssit pitää olla suoritettu ennen opettajakoulutuksen perusosiota.
 • Askelmia mestaruuteen 1 sekä Chakrat -kursseihin kuuluu kumpaankin lyhyt lisäkoulutus etänä opettajiksi aikoville. Ne antavat opettajan näkökulman näihin kursseihin, ja toimivat valmistautumisena opettajakoulutuksen perusosioon. Voit käydä nämä kaksi lisäkoulutusta missä vaiheessa tahansa sen jälkeen, kun olet itse suorittanut kurssin, viimeistään juuri ennen opettajakoulutuksen perusosiota. Nämä lisäkoulutukset on oltava suoritettu ennen opettajakoulutuksen perusosiota.
 • Lisäksi ennen opettajakoulutusta tarvitaan erikoistuminen, se, mistä aiheesta aiot valmistua. Nämä ovat 2. tason koulutuksia. Tällä hetkellä vaihtoehtoja ovat Kultainen Atlantis, Ylösnousseet mestarit/Atlantiksen mestarit sekä Enkelit (aukeaa kesäkuussa). Myöhemmin voit valmistua opettajaksi myös yksisarvisten, lohikäärmeiden, Angalan tai Lemurian aiheista.

Askelmia mestaruuteen 2 on myös pakollinen kaikille, ketkä haluavat valmistua opettajaksi. AM2-kurssin avulla oma osaaminen syvenee, energiatyöskentely vahvistuu ja ymmärrys omasta itsestä kasvaa. Henkisen tien kouluttajana tuemme kurssilaisiamme heidän matkallaan, ja tämä kurssi antaa tietoa, ymmärrystä ja kokemusta myös siihen. Tämän kurssin voi käydä missä vaiheessa hyvänsä.

Opettajakoulutus, perusosio ja aineopinnot

Opettajakoulutus sisältää yhteensä 4 päivää lähikoulutusta sekä AM1- ja Chakrat-kursseihin liittyvät lisäkoulutukset etänä. Neljän päivän lähikoulutuksesta 2 on perusopintoja ja 2 aiheeseen liittyviä. Perusosio ja siihen johtavat lisäkoulutukset käydään vain kerran, vaikka jatkaisit opintoja eri aiheesta. Opettajakoulutukseen sisältyy kaikissa osissa teoriaa ja käytäntöä. Koulutus kokonaisuudessaan antaa valmiudet pitää kursseja ja luentoja ja toimia muillakin tavoin henkisen tien opastajana. Koulutuksesta on paljon hyötyä myös muussa elämässä, ja kaikki opittava tukee myös omaa kehitystä henkisellä tiellä.

Opettajakoulutuksen perusosion jälkeiset kahden päivän aineopinnot tuovat lisätietoa, syvempää ymmärrystä ja kokemusta aiheesta ja valo-olentojen kanssa työskentelystä.

Kultaisten aikojen yliopistosta valmistuneena opettajana olet saanut perusteellisen koulutuksen sekä mahtavat materiaalipaketit, joiden avulla voit luoda loistavan hienoja kursseja, mutta tämä opettajakoulutus valmistaa myös siihen, että uskallat ja osaat kehittää omaa osaamistasi ja tulevia kurssejasi sopimaan planeetan jatkuvasti kohoaviin ja muuttuviin värähtelyihin. Toimit vahvassa yhteistyössä valon auttajien kanssa ja vaikutat osaltasi vahvasti planeetan muutokseen kohti uutta kultaista aikaa. Opit myös avautumaan omalle osaamisellesi menneiltä kultaisilta ajoilta, ja ymmärrät, miten tuot sen käyttöösi tässä ajassa.

Perusosio 2 pv

Kurssi on aina lähikoulutusta. Kurssipäivät ovat klo 10-17.

Perusosio opettaa harjoituksien ja visualisaatioiden luomisen sekä lähikoulutukseen että etäkoulutuksiin. Kursseihin ja opettajana toimimiseen liittyy monia käytännön yksityiskohtia, joita käydään läpi ja harjoitellaan. AM1- ja Chakrat -kurssien lisäkoulutukset valmistavat tähän osioon, ja niissä käsiteltyjä aiheita syvennetään erityisesti opettajan näkökulmasta.

Koulutus on pakollinen kaikille, jotka haluavat valmistua opettajaksi mistä tahansa erikoistumisalueesta. Tämä osio sopii myös heille, ketkä jo pitävät omia henkisen tien kursseja, mutta haluavat lisää varmuutta kurssien pitämiseen käytännössä ja energiatasolla, nyt kun energia muuttuu ja värähtely nousee, vaikka eivät välttämättä halua jatkaa aineopintoihin.

Kurssin sisältöä

Kahden päivän koulutus antaa tietoja ja käytännön harjoitusta monista eri aiheista. Henkisen tien opettaja on aina vastuussa omasta energiatasapainostaan ja siitä, että kurssi/luento/tilaisuus on jokaiselle osallistujalle paras mahdollinen. Se edellyttää tietoa ja taitoja luoda turvallinen oppimisympäristö sekä ymmärtää erilaisia oppimistyylejä ja henkisen kasvun erilaisia tapoja.

Harjoituksien ja kurssimateriaalien avulla jokainen oppii oman tapansa olla henkisen tien opettaja ja luo yhteydet niihin valonauttajiin, joiden kanssa hän työtään tekee. Kurssiosio antaa myös valmiuksia kehittyä omana itsenään ja henkisen tien opettajana yhä eteenpäin.

Aiheita ovat mm.
 • opettajana toimiminen
  • oma energia, tunne itsesi
  • miten olla oma itsesi ja miten olla hyvä opettaja
  • jatkuva henkinen ja ammatillinen kehittyminen
 • kurssien luominen ja pitäminen
  • energia kursseilla, energiatason asettaminen ja ylläpito
  • turvallisen ja korkeavärähteisen tilan luominen mihin tahansa
  • kurssien sisällön luominen eri tilanteisiin, erilaisille ryhmille ja erilaisia tavoitteita varten
  • harjoituksien luominen ja niiden käytäntö
  • visualisaatioiden luominen käytännöllisellä ja energiatasolla
  • yleisiä visualisaatioita ja harjoituksia, joita voi hyödyntää omilla kursseilla
  • rituaalit, seremoniat, energian keskittäminen ja muutos
 • osallistujat
  • erilaiset osallistumistavat ja oppimistaidot
  • osallistujien energiasta huolehtiminen kurssitilanteessa
  • ryhmäenergia
  • hankalat tilanteet
 • käytäntöä
  • aikataulutus ja ajoitus
  • ennen kurssia, kurssin aikana ja sen jälkeen
 • hinnoittelu ja markkinointi

Kahteen kurssipäivään sisältyy luentojen lisäksi käytännön harjoittelua, visualisaatioita ja tehtäviä.

Perusosion antamat taidot ja tiedot luovat pohjan kahden päivän aineopinnoille, joissa perustaidot syventyvät juuri omaan aiheeseen sopivalla tavalla.

Hinta

Perusosion hinta on 122 e/päivä, kahden päivän viikonloppu siis 244 e.

Hintaan sisältyy alv, kirjallinen materiaali sekä kahvi/tee.

Tarvittava osaaminen

Askelmia mestaruuteen 1 sekä Chakrat -kurssit hyväksytysti suoritettuina – nämä kurssit on oltavat suoritettu ennen perusosiota.

Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin lisäkoulutus opettajiksi aikoville sekä Chakrat -kurssin lisäkoulutus opettajiksi aikoville.

Askelmia mestaruuteen 2 – tämän kurssin voi käydä joko ennen opettajakoulutusta tai sen jälkeen.

Koulutuksesta saa todistuksen, kun kaikki koulutukseen kuuluva on suoritettu hyväksytysti.

Perusosion jälkeen

Perusosion lopuksi jokainen saa kotitehtävän, joka auttaa valmistautumaan tulevaan opiskelujaksoon.

Perusosion jälkeen on vuorossa aineopinnot, oman aiheen 2 päiväinen opettajakoulutus.

Aiheen opettajaosio

Kahden päivän koulutus keskittyy siihen aiheeseen, josta henkilö on valmistumassa opettajaksi, esimerkiksi enkelit tai Kultainen Atlantis. Kurssilla käydään läpi kunkin aiheen erityispiirteitä, mitä pitää huomioida kursseilla ja miten auttaa ihmisiä parhaimpiin mahdollisiin kokemuksiin ja edistymään aiheen parissa.

Aiheen kurssimateriaalissa on paljon vapaasti käytettäviä harjoituksia ja visualisaatioita sekä valmiita kurssisuunnitelmia, mutta jokainen luo myös omiaan. Kurssin jälkeen kaikilla on valmis aineisto kurssien pitoa varten sekä taidot luoda aina uusia, ihania henkisen tien kursseja.

Hakeminen/Ilmoittautuminen

Opettajakoulutukseen voi hakea tällä lomakkeella >>. Voit hakea missä vaiheessa tahansa, jo ennen ensimmäistäkään käytyä kurssia, tai silloin, kun olet jo käynyt kaiken tarvittavan. Huomaa, että AM1- ja Chakrat kurssien lisäkoulutukset ovat avoinna vain heille, ketkä on hyväksytty opettajakoulutukseen.

Kun sinut on hyväksytty opettajakoulutukseen, ilmoittautuminen perusosioon tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa.

Seuraava opettajakoulutuksen perusosio on suunnitteilla vuoden 2023 lopuille, tai vuoden vaihteen jälkeen.

Osallistujamäärä on rajoitettu. Jos ilmoittautuja ei ole suorittanut Askelmia mestaruuteen 1 ja Chakrat -kursseja tai niihin liittyviä lisäkoulutuksia ennen kuin perusosio alkaa, hänen osallistumisensa peruuntuu automaattisesti ja siirtyy seuraavaan opettajakoulutuksen perusosio-koulutukseen.

Opettajakoulutuksen jälkeen

Kun koko koulutus (perusosio ja aiheen opettajakoulutus) on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa todistuksen ja henkilö voi toimia opettajana, pitää kursseja, luentoja ja erilaisia tapahtumia omasta aiheestaan, tai käyttää osaamistaan henkisen tien opastajana tai muuten omassa elämässään.

Osa opettajista voi saada myös oikeuden opettaa Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksia. Nämä adept-opettajat ovat kokeneita, päteviä ja taitonsa osoittaneita opettajia, joille on myönnetty oikeus opettaa joitakin 1. tason kursseja sekä oman aiheensa Kultaisten aikojen yliopiston 2.tason koulutuksia ja antaa niistä todistus.

Yliopiston opettajat voivat myös hyödyntää yliopiston koulutuksia esimerkiksi pitämällä muun aiheen kurssin, joka sopii Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin käyneille, joilla jo on tarvittavat perustaidot.