Parantajapolku

Parantajakoulutuksen perusosio

Kultaisten aikojen yliopiston parantajapolku koostuu osista, jotka kaikki antavat parantajana tai energiahoitajana tarvittavia tietoja ja taitoja.

Parantajakoulutuksessa opitaan teoriaa ja käytäntöä sekä yleisesti parantajana toimimisesta että omaan aiheeseen liittyen. Voit valmistua energiahoitajaksi eri aihealueilta: kristalliparantajaksi, Kultaisen Atlantiksen tekniikoita ja energiaa käyttäväksi parantajaksi, tai energiahoitajaksi, jonka työtovereina ovat mahtavat valon enkelit ja yksisarviset.

Parantajapolkuun kuuluvat yliopiston kurssit

(Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka askeleella, ja jos osaamista ja kokemusta on jo paljon, osa koulutuksista voidaan suorittaa lyhyinä päivityskoulutuksina.)

Askelmia mestaruuteen 1 ja Chakrat  -kurssit tarvitaan pohjaksi antamaan tietoa ja kokemusta, joiden päälle parantajakoulutuksessa rakennetaan. Nämä kurssit pitää olla suoritettu ennen parantajakoulutuksen perusosiota.

Lisäksi ennen parantajakoulutusta tarvitaan erikoistuminen, se, millä tavalla tai minkä energian kanssa haluaa toimia parantajana. Näitä kursseja ovat Kristallityöskentelyn perusteet, Kultainen Atlantis sekä enkelimaailma (tulossa).

Askelmia mestaruuteen 2 on myös pakollinen kaikille, ketkä haluavat valmistua parantajiksi. Sen kurssin avulla oma osaaminen syvenee, energiatyöskentely vahvistuu ja ymmärrys omasta itsestä kasvaa. AM2 antaa myös tietoa ja ymmärrystä, joka auttaa tukemaan asiakkaita heidän tiellään. Tämän kurssin voi käydä missä vaiheessa hyvänsä.

Parantajakoulutuksen jälkeen

Kun kaikki parantajapolkuun liittyvät eri kurssit on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa todistuksen ja henkilö voi toimia energiahoitajana/parantajana valitsemastaan aiheesta.

Parantajakoulutus, perusosio ja aineopinnot

Parantajakoulutus on yhteensä 4 päivää kestävä koulutus,  johon sisältyy teoriaa ja käytäntöä. Koulutus antaa valmiudet tehdä energia- tai kristallihoitoja ammattimaisesti, tai halutessaan vain läheisilleen. Opittuja asioita voi hyödyntää myös oman kehityksen tueksi tai  laajemmassa palvelutyössä, esimerkiksi luonnon tai eläinten hyväksi tai oman asuinalueen kehittymisessä korkeavärähteisemmäksi.

Parantajaksi voi valmistua eri aiheista, kuten kristalliparannus, Kultaisen Atlantiksen energiahoidot tai energiahoitaminen enkelien, mestarien tai yksisarvisten kanssa. Jokaisen koulutuksen 2 ensimmäistä päivää ovat peruskoulutusta, joka on kaikille sama.

Kultaisten aikojen yliopiston parantajakoulutuksessa saat perusteellisen koulutuksen, tietoa ja käytännön harjoitusta, mutta lisäksi opit myös ymmärtämään jatkuvasti muuttuvia ja kohoavia energioita sekä olemaan vahvassa yhteistyössä valon auttajien kanssa. Näin voit kehittää omaa osaamistasi ja antaa kauttasi virtaavan energian kohota yhä korkeampaan värähtelyyn samalla, kun planeetan värähtely jatkaa nousuaan.

Opit myös avautumaan omalle osaamisellesi menneiltä kultaisilta ajoilta, ja ymmärrät, miten tuot sen käyttöösi tässä ajassa.

Perusosio 2 pv

Kurssi on aina lähikoulutusta. Kurssipäivät ovat klo 10-17.

Koulutus antaa käytännölliseltä kannalta tiedot ja taidot tehdä lähi- ja kaukohoitoja. Perusosion jälkeen opiskellaan 2 pv aineopinnot, esimerkiksi parantamista kristallien kanssa tai Kultaisen Atlantiksen parantamistaidot.

Perusosio antaa käytännöllistä opastusta eri tilanteisiin, jotta sekä lähihoidot että etähoidot käytettävästä energiasta ja/tai hoitotavasta riippumatta sujuvat parhaimmalla mahdollisella tavalla sekä hoidettavan että hoitajan kannalta.

Koulutus on pakollinen kaikille, jotka haluavat valmistua Kultaisten aikojen yliopiston parantajaksi mistä tahansa erikoistumisalueesta. Se sopii myös heille, ketkä jo toimivat energiahoitajina, mutta kaipaavat lisää varmuutta hoidon käytännölliseen puoleen ja haluavat kehittyä omassa työssään energian muuttuessa ja värähtelyn noustessa.

Kurssin sisältöä

Jokaisen parantajana/energiahoitajana työskentelevän on osattava huolehtia hoitotilanteen puhtaasta, korkeavärähteisestä energiasta: hoidettavasta, tilasta (riippumatta siitä onko kyseessä etä- vai lähihoito) ja omasta energiastaan sekä kanavoitavan parantavan energian mahdollisimman korkeasta värähtelystä. Hänen on oltava varma, että työskentelee ainoastaan puhtaimman, korkeimman valon ja parantavan energian kanssa ja toimittava aina kaikkien korkeimmaksi parhaaksi.

Perusosiossa opitaan sekä käytännön asioita että energiatason valmistautumista, joita hyvässä energiahoidossa tarvitaan. Kurssilla opitaan myös ymmärtämään ja hyödyntämään planeetan jatkuvasti kohoavia energioita sekä olemaan vahvassa yhteistyössä valon auttajien kanssa, jotta oma energia olisi aina sopivalla tasolla ilman vanhentuneita tapoja tai käsityksiä, jotka voivat estää parasta hoitotulosta.

Kaikki parantajat/energiahoitajat ja toisten auttajina työskentelevät saavat apua valon maailmasta, riippumatta siitä, mitä he tekevät. Kurssilla luodaan vahva yhteys omiin auttajiin, jotta he ovat tukena myös jatkossa. Kaikki saavat myös kristallin, joka ohjelmoidaan auttamaan kurssilaista hänen opiskelussaan ja tulevassa hoitamisessaan. Kristalli on henkilökohtainen apuväline, jota jokainen voi hyödyntää riippumatta erikoistumisaiheestaan.

Aiheita ovat mm.
 • energiahoitajana/parantajana toimiminen
  • oma energia ja tasapaino
  • planeetan värähtelyn muuttuminen ja oma kehittyminen
 • yleistietoa
  • ihmisen kehot ja energiakentät, lisätietoa chakroista
  • ketä voi hoitaa, ketä ei voi, miten toimia kaikkien korkeimmaksi parhaaksi eri tilanteissa
 • hoitotilanne, huomioon otettavat asiat ennen hoitoa, hoidossa ja sen jälkeen
  • lähihoidossa
  • etähoidossa
 • asiakas, huomioon otettavat asiat
 • valon maailma ja kristallit hoitajan apuna
 • tilan energia
  • tilan puhdistaminen ja suojaaminen lähi- ja etähoidoissa
  • värien, ympäristön yms. vaikutus energiaan hoitotilassa, miten luoda kutsuva, toimiva ja sopivalla energiatasolla oleva tila hoitajan sekä asiakkaan kannalta
 • hinnoittelu ja markkinointi

Kahteen kurssipäivään sisältyy luentojen lisäksi käytännön harjoittelua, visualisaatioita ja tehtäviä. Kurssipäivien jälkeen jokainen saa kotitehtävän, joka auttaa valmistautumaan parantajakoulutuksen seuraavaan osioon.

Perusosion antamat taidot ja tiedot mahdollistavat sen, että seuraavassa kahden päivän erikoistumisjaksossa voidaan keskittyä aiheeseen syvällisellä tasolla ja pääsemme suoraan harjoittelemaan käytännön hoitamista. Samalla perusosion antamat tiedot ja taidot sovelletaan omaan erikoistumisalaan.

Hinta

Perusosion hinta on 122 e/päivä, kahden päivän viikonloppu siis 244 e.

Hintaan sisältyy alv, kirjallinen materiaali, jokaiselle kurssilaisille oma kristalli sekä kahvi/tee.

Tarvittava osaaminen

Askelmia mestaruuteen 1 sekä Chakrat -kurssit hyväksytysti suoritettuina – nämä kurssit on oltavat suoritettu ennen perusosiota.

Askelmia mestaruuteen 2 – tämän kurssin voi käydä joko ennen parantajakoulutusta tai sen jälkeen.

Koulutuksesta saa todistuksen, kun kaikki koulutukseen kuuluva on suoritettu hyväksytysti.

Perusosion jälkeen

Perusosion lopuksi jokainen saa kotitehtäviä, jotka liittyvät siihen aiheeseen, mistä ihminen on valmistumassa, esimerkiksi kristalleihin tai enkeleihin. Kotitehtävät auttavat valmistautumaan tulevaan opiskelujaksoon.

Perusosion jälkeen on vuorossa oman aiheen 2 päiväinen parantajakoulutus.

Kristalliparantajakoulutus>>

Kultaisen Atlantiksen parannustekniikat ja -energiat >>

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa – tällä hetkellä kurssille ei ole päiviä suunniteltu. Kurssia voivat kouluttaa myös Kristiina Pihlajamäki ja Katja Tuominen, joten voit ottaa yhteyttä myös heihin.

Osallistujamäärä on rajoitettu. Jos ilmoittautuja ei ole suorittanut Askelmia mestaruuteen 1 ja Chakrat -kursseja ennen kuin perusosio alkaa, hänen osallistumisensa peruuntuu automaattisesti ja siirtyy seuraavaan Perusosio-koulutukseen.