Ylösnousseet mestarit

Kultaisten aikojen yliopisto 2 taso

Yliopiston kakkostason kurssit on mahdollista suorittaa etä- tai lähikoulutuksena. Lähikoulutuksena ensimmäinen osa kestää kaksi päivää, ja jatko-osa samoin kaksi päivää. Kurssista saa todistuksen kaikkien neljän päivän tai vastaavien etäjaksojen suorituksen jälkeen.

Tällä nelipäiväisellä tai kahden etäjakson kurssilla ensimmäiset kaksi päivää/ensimmäinen etäjakso ovat kaikille samat. Toinen etäjakso/lähikoulutuksen päivät 3-4 voivat olla vaihtoehtoisesti joko Atlantiksen mestarit ja Galaksienvälinen neuvosto tai Alkemian mestarit ja Liekkien vartijat tai Universumin mestarit. Kaikki liittyvät ylösnousseisiin mestareihin ja työskentelyyn heidän kanssaan, mutta jokaisessa vaihtoehdossa työskennellään eri mestarien ja erilaisten ylösnousemusavainten ja työkalujen kanssa. Ensimmäisen jakson lähi- tai etäopiskelun jälkeen voi jatkoksi valita minkä tahansa näistä, tai käydä vuorollaan kaikki. Ensimmäiset kaksi päivää/ensimmäinen etäjakso käydään vain kerran.

Ylösnousseet mestarit -kurssi

Ylösnousseet mestarit ovat kulkeneet ylösnousemustien ennen meitä, jotkut heistä useaan kertaan. Maassa eläneet mestarit tietävät ihmisen elämän haasteet ja mahdollisuudet, ja ovat aina apunamme, kun pyydämme. On myös paljon muita ylösnousseita mestareita, jotka ovat mukana elämässämme, vaikka eivät ole koskaan inkarnoituneet tänne, ja ovat saavuttaneet ylösnousemuksensa muualla kuin Maassa. Meillä jokaisella on vähintään yksi ylösnoussut mestari valon auttajissamme, valvomassa tietämme tässä inkarnaatiossa.

Ylösnousseet mestarit tuovat meille opastusta, tietoa, parannusta, auttavat ottamaan käyttöön omia taitojamme ja ovat tukenamme monin tavoin. Heillä on apunaan enkeleitä, yksisarvisia ja lohikäärmeitä, ja monet mestareista ovat luoneet tehokkaita työkaluja, joita käytetään ympäri universumia ja joita mekin voimme käyttää planeetan ja itsemme hyväksi. Useat mestarit ovat edistämässä kultaisten aikojen parannustekniikoiden käyttöönottoa, toiset edistävät jumalallisen feminiinisen energian tuloa planeetalle, jotkut auttavat kristalliteknologian ja kristallityöskentelyn ankkurointia – mestareilla on omat kiinnostuksenkohteensa ja tehtävänsä, joissa he voivat auttaa meitä nostamaan osaamisemme korkealle tasolle.

Jokainen tällä planeetalla on omalla ylösnousemusmatkallaan. Maahan pääsee ainoastaan silloin, jos ihmisen sielu on vähintään 7. ulottuvuudessa, joten sielumme tasolla olemme jo mestareita, ja meillä jokaisella on tärkeä rooli Maan ja ihmiskunnan ylösnousemuksessa. Kun edistymme omalla ylösnousemusmatkallemme, ilo, rakkaus, hyvinvointi, runsaus ja elämästä nauttiminen lisääntyvät. Oma tasapainoinen, korkeavärähteinen energiamme ja korkeimman sielunsuunnitelmamme toteuttaminen auttavat automaattisesti läheisiämme ja koko planeettaa.

Kesto ja hinta

4 päivää (2 +2 lähikoulutuspäivää) tai kaksi etäjaksoa, joissa on sama sisältö

Yhden kurssipäivän hinta on 96 e, kaksipäiväinen kurssiosuus siis 192 e , sis. alvn, kurssimateriaalin ja kahvin/teen.

Etäkoulutuksena sisältö ja hinta on sama kuin kahden päivän koulutuksen, 192 e, sisältäen tulostettavan manuaalin pdf-muodossa, 1+6 videoluentoa ja aiheesta riippuen vähintään neljä erillistä visualisaatiota mp3-tiedostona, useita harjoituksia, henkilökohtaista opastusta sekä palautteen kirjallisesta tehtävästä.

Ylösnousseet mestarit ja oma mestaruustie

Ylösnousseet mestarit päivät 1-2 tai ensimmäinen etäjakso

Tällä kurssilla saat tietoa ylösnousemuksesta, omasta matkastasi Alkulähteen kipinästä tähän inkarnaatioosi ihmisenä, mestaruudesta, jota kohti kuljet ja monista avaimista ja työkaluista, joita voit käyttää apunasi. Luot omaa tulevaisuuttasi vahvistamalla sitä, minkä koet oikeaksi ja luopumalla siitä, mikä kuuluu kolmannen ulottuvuuden uskomuksiin, juuri niin kuin on itsellesi ja kaikkien korkeimmaksi parhaaksi.

Kurssi antaa ymmärrystä oman elämän eri tapahtumista ja nykyisestä tilanteesta. Kurssilla ankkuroidaan omaa korkeinta energiaa tähän todellisuuteen, ja vahvistetaan siirtyminen korkeimpaan sielunsuunnitelmaan, mikä alkaa automaattisesti muuttaa elämää itselle sopivampaan suuntaan. Kurssi antaa myös taitoja muokata omaa elämäänsä vahvistamalla omaa mestaruutta ja ymmärrystä omista kyvyistä ja mahdollisuuksista.

Kurssilla puhutaan monista ylösnousseista mestareista, ja työskennellään lähemmin joidenkin kanssa. Samoja työskentelytapoja voit soveltaa kaikkien mestareiden kanssa. Kurssilla ovat läsnä mm. Äiti Maria, Kwan Yin, mestari Rakoczy, Serapis Bey ja Jeesus. He astuvat vierellesi, kun aloitat kurssin. Tapaat heitä visualisaatioissa ja työskentelet heidän kanssaan harjoituksien avulla. Tuot omaa tietäsi valvovan ylösnousseen mestarin läheisemmin elämääsi, ja nopeutat omaa polkuasi korkeampiin värähtelyihin. Kurssilla ovat mukana myös mestarien apujoukot, enkelit, lohikäärmeet ja yksisarviset.

Saat kurssimateriaalin, jossa on myös visualisaatioita ja harjoituksia. Etäkurssilla materiaali tulee pdf-tiedostona ja sen lisäksi saat luentoja aiheesta videolla sekä lisäksi erillisiä harjoituksia ja visualisaatioita, joiden avulla työskentelet mestareiden kanssa.

Etäkurssilla on myös kirjallinen tehtävä, jossa kerrot kokemuksistasi. Saat siitä palautteen, ja sen jälkeen kurssi on suoritettu hyväksytysti, ja voit halutessasi jatkaa Mestarit-kurssin loppuihin päiviin. Saat tästä ohjeet kurssin alkaessa.

Kurssin sisältö

 • Ylösnousemus, valaistuminen, mestaruus tällä tasolla ja tästä eteenpäin
 • Sielu, monadi, antakarana, sielun alkuperä ja planeetat matkallasi tähän inkarnaatioon
 • Ylösnousseet mestarit, tietoa mestareista, heidän retriiteistään, valonjoukoistaan ja työkaluistaan
 • Henkinen hierarkia, mestareiden monet järjestöt ja yhteenliittymät
 • Erilaisia tapoja työskennellä mestareiden kanssa itsesi ja muiden hyväksi
 • Ylösnousemusavaimia ja työkaluja mestareiden kanssa
 • Karma ennen ja nyt, aikalinjojen puhdistaminen
 • Valokehon ankkurointi korkeimpaan mahdolliseen värähtelyyn ja oman mestaruustien vauhdittaminen
 • Roolisi planeetan ylösnousemuksessa ja miten se vaikuttaa elämääsi
 • Akaasiset aikakirjat ja Amentin salit, omien tietojen, taitojen ja viisauden käyttöönotto

Etukäteistiedot ja osaaminen

Kultaisten aikojen yliopiston Askelmia mestaruuteen 1 –kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Jos ajattelet, että et tarvitse AM1 –kurssia, koska asiat ovat jo tuttuja ja osaat sen kaiken, ota yhteyttä masteropettajaan, ulla@seitsemastoista.com.

Huomaa, että yliopiston kurssit vaativat tiettyjen asioiden osaamista, joten voi olla, että vaikka sinulla on paljon tietoa henkiseltä tieltä, yliopiston koulutuksien vuoksi voit kuitenkin tarvita vielä päivitystä osaamiseesi.

Jos haluat käydä tämän kurssin vain omasta mielenkiinnosta, etkä halua todistusta, voit osallistua kurssiin ilman vaadittuja etukäteistietoja, mutta perusosaaminen on silti oltava, eli sinun on osattava huolehtia omasta energiastasi, maadoituksesta, suojauksista ja tarvittaessa puhdistuksesta. Myös jonkinlainen kokemus energiatyöskentelystä on välttämätön.

Kurssin kestosta

Lähikouutuksena 2 päivää tai vastaava vaika pienemmissä jaksoissa.

Etäkoulutuksena kurssin kesto on suurinpiirtein sama kaksi kurssipäivää, vaikka voit tietysti käyttää siihen aikaa niin kauan kuin haluat ja käydä kurssia pienemmissä osissa.

Kurssin jälkeen

Voit käyttää kurssilla oppimiasi ja vahvistamiasi taitoja ja yhteyksiä mestareihin itsesi hyväksi, edistääksesi omaa ylösnousemustietäsi ja kohentaaksesi elämässäsi sitä, mitä haluat. Se on samalla palvelutyötä kaikkien hyväksi, sillä oma energia vaikuttaa aina kaikkiin muihinkin. Voit myös jatkaa Mestarit-koulutusten päiviin3-4, siihen vaihtoehtoon mikä tuntuu oikealta, tai muihin Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa. Etäkoulutuksen pääset aloittamaan heti sen jälkeen. Lähikoulutuksiin ei juuri nyt ole päivämääriä päätetty.

Atlantiksen mestarit ja Galaksienvälinen neuvosto

Ylösnousseet mestarit päivät 3-4  tai toinen etäjakso

Monet tutut ylösnousseet mestarit ovat olleet kanssamme jo Kultaisella Atlantiksella. Heidän taitonsa, energiansa ja tukensa ovat apunamme myös uuteen kultaiseen aikaan siirtyessämme. Galaksienvälinen neuvosto valvoo Maan kehitystä ja ylösnousemusmatkaa, jota planeetta ja kaikki meistä tekevät. Monet 12 neuvoston jäsenestä olivat myös fyysisesti läsnä Kultaisella Atlantiksella, toimien ylipappeina tai –papittarina.

Kurssilla saat tietoa monista Kultaisen Atlantiksen mestareista ja Galaksienvälisestä neuvostosta, heidän tehtävistään ja tavoista, joilla voit toimia heidän kanssaan. Jos tämä kurssi kiinnostaa, mestarit ovat todennäköisesti jo työskennelleet kanssasi Kultaisen Atlantiksen aikana. Kurssilla työskentelet lähemmin mm. lordi Voosloon, Isiksen, Thothin ja El Moryan kanssa sekä muiden mestareiden kanssa, jotka kiinnostavat sinua.

Korkeavärähteiset visualisaatiot ja käytännön harjoitukset tuovat mestarit vierellesi työskentelemään uuden kultaisen ajan ankkuroimiseksi sinua ja kaikkia varten. Samalla omat muistosi ja läheiset työtoverisi Kultaisen Atlantiksen ajalta alkavat nousta enemmän esiin ja otat harppauksia eteenpäin omalla mestaruustielläsi.

Kurssilla ovat mukana myös enkelit, lohikäärmeet, yksisarviset ja Kultaisen Atlantiksen tapaan myös kristallit.

Kurssin sisältöä mm.
• Kultaisen Atlantiksen mestarit, ylipapit ja –papittaret, tarkoitus, tehtävät ja läsnäolo silloin ja nyt
• Galaksienvälisen neuvoston jäsenten erikoisalat ja tehtävät Maassa ja universumissa
• Edistyneitä ylösnousemusavaimia ja -työkaluja oman mestaruustien vauhdittamiseksi ja elämän luomiseksi
• Kristallitekniikoita ja mestarien parannustekniikoita yhteistyössä Kultaisen Atlantiksen tähtiauttajien kanssa
• Nestemäinen valo, DNA:n ja kristallikehon aktivointi

Tarvittava aikaisempi osaaminen

Ylösnousseet mestarit -kurssin päivät 1-2/ensimmäinen etäjakso, Ylösnousseet mestarit ja oma mestaruustie, on oltava hyväksytysti käyty ennen tätä osiota. Se antaa pohjan, tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tässä osassa.

Kurssin jälkeen

Tämän osion jälkeen voit halutessasi opiskella ylösnousseiden mestarien kanssa työskenteleväksi opettajaksi tai parantajaksi tai käydä muita päivien 3-4 vaihtoehtoja.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki neljä päivää tai vastaavat etäkoulutukset on käyty hyväksytysti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa.

Alkemian mestarit ja Liekkien vartijat

Ylösnousseet mestarit päivät 3-4  tai toinen etäjakso

Alkemia on muuntamista, joku asia muunnetaan toiseksi, kuten tavallisemmat metallit kullaksi. Alkemia on myös matalan värähtelyn muuntamista korkeammaksi, rakkauden voiman käyttämistä asioiden muuntamiseen, elementtien syvällistä ymmärrystä ja maailmankaikkeuden rakenteen palauttamista jumalalliseen järjestykseen.

On olemassa monia korkeavärähteisiä energioita, joiden voima toimii liekkien muodossa. Liekit ovat omanlaistaan alkemiaa. Liekeissä on aina tulen muuntavaa ja kohottavaa voimaa, ja ne voivat mm. puhdistaa ja kohottaa energiaa, muuntaa asioita ja energioita, toimia ylösnousemuksen edistäjinä tai tuoda tilanteeseen viisautta, rakkautta tai parannusta.

Ylösnousseet mestarit ymmärtävät ja käyttävät luomisvoimaa ja alkemiaa kaikkein korkeimmaksi parhaaksi. Jotkut heistä ovat eläneet maassa, kuten Merlin ja Saint Germain, jotka olivat jo maallisessa elämässään mahtavia alkemisteja, elementtien, energian ja magian taitureita.

Liekkien vartijat ovat pitkälle edistyneitä ylösnousseita mestareita, jotka vartioivat tietyn energian ja liekin voimaa ja opastavat ja auttavat kaikkia sitä käyttäviä. Liekkien vartijoita ovat mm. Isis, Paul Venetsialainen, lordi Lanto ja Serapis Bey.

Kurssilla saat tietoa ja opit käytäntöjä mestareilta, jotka opastavat sinua alkemian, elementtien ja liekkien ymmärtämiseen ja käyttämiseen. Harjoituksissa ja visualisaatioissa työskentelet yhdessä mestareiden kanssa itsesi ja sen hyväksi mitä maailmaan haluat, edistäen uuden kultaisen ajan tuloa. Olet voinut hyvin jo toimia näiden mestareiden kanssa aiemmissa elämissä tai unen aikana, jos olet kiinnostunut luonnosta, valkoisesta magiasta, kristalleista, elementeistä, kuusta ja auringosta tai pyhästä geometriasta, numerologiasta ja astrologiasta. Jos liekit tuntuvat läheisiltä ja tutuilta, voit hyvin olla jonkun liekin kantaja, ja levittää sen energiaa omalla olemuksellasi.

Kurssin sisältöä mm.

 • alkemia, elementit, taika ja sen todellisuus
 • alkemian mestarit Merlin ja Saint Germain sekä muut alkemiaa käyttävät mestarit
 • liekkien vartijat Isis, Paul Venetsialainen, lordi Lanto ja Serapis Bey sekä muut liekkejä käyttävät mestarit
 • ylösnousemusliekit, seitsemän pyhää liekkiä, muuntavat, parantavat, energioita tuovat liekit
 • liekkien kantajat, enkelit, ihmiset ja muut luomakunnat
 • erilaisia tapoja työskennellä alkemian ja liekkien mestareiden kanssa
 • alkemian työkaluja oman hyvinvoinnin ja omalla tiellä edistymisen tueksi
 • liekkienergian ja tähtivalon hyödyntäminen muiden energioiden kanssa parantamisessa, puhdistamisessa ja omassa elämässä

Kurssilla on tietysti mukana myös valon enkeleitä, lohikäärmeitä, yksisarvisia ja kristalleja.

Tarvittava aikaisempi osaaminen

Ylösnousseet mestarit -kurssin päivät 1-2/ensimmäinen etäjakso, Ylösnousseet mestarit ja oma mestaruustie, on oltava hyväksytysti käyty ennen tätä osiota. Se antaa pohjan, tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tässä osassa.

Kurssin jälkeen

Tämän osion jälkeen voit halutessasi opiskella ylösnousseiden mestarien kanssa työskenteleväksi opettajaksi tai parantajaksi tai käydä muita päivien 3-4 vaihtoehtoja.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki neljä päivää tai vastaavat etäkoulutukset on käyty hyväksytysti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa.

Universumin mestarit

Ylösnousseet mestarit päivät 3-4

Komentaja Ashtar, mestari Marko ja lordi Hilarion ovat mukana tällä kurssilla tuoden galaktiset yhteydet ja koulutusmahdollisuudet lähemmäksi heille, ketä ne kiinnostavat. Maan yhteistyöplaneettojen ja tähdistöjen mestarit Orionilta, Neptunukselta, Siriukselta ja Plejadeilta auttavat planeettaa ja ihmisiä ylösnousemukseen ja avautumaan viisaudelle, parannukselle ja rakkaudelle tähtiauttajilta.

Tulossa.

Kultaisten aikojen yliopiston 2. taso (Adept)

Tämä taso sisältää vapaasti valittavia kursseja ja kurssikokonaisuuksia kaikille, jotka ovat suorittaneet 1. tasolta Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin, ja muut mahdollisesti tarvittavat, tai joilla on vastaavat tiedot.

Kursseja voi käydä oman kiinnostuksen pohjalta vaikka hyppien aiheesta toiseen oman mestaruuden ja ylösnousemustien hyväksi, tai kurssien kautta voi rakentaa osaamispolkuaan  energiahoitajaksi, kanavoijaksi tai henkisen tien opettajaksi.