Ylösnousseet mestarit

Kultaisten aikojen yliopisto 2 taso

Huom. Yliopiston kakkostason kurssit ovat normaalisti lähikoulutusta, mutta tällä hetkellä nelipäiväisen Mestarit-koulutuksen kaksi ensimmäistä päivää, Ylösnousseet mestarit ja oma mestaruustie -osio, on mahdollista suorittaa etäkoulutuksena. Hyväksytysti suoritetun osion jälkeen on mahdollista jatkaa päivät 3-4, jotka ovat myös normaalisti lähikoulutusta. Kurssista saa todistuksen kaikkien neljän päivän suorituksen jälkeen.

Tällä nelipäiväisellä kurssilla ensimmäiset kaksi päivää ovat kaikille samat. Päivät 3-4 voivat olla vaihtoehtoisesti joko Atlantiksen mestarit ja Galaksienvälinen neuvosto (nyt etänä) tai Alkemian mestarit ja Liekkien vartijat tai Universumin mestarit. Kaikki liittyvät ylösnousseisiin mestareihin ja työskentelyyn heidän kanssaan, mutta jokaisessa vaihtoehdossa työskennellään eri mestarien ja erilaisten ylösnousemusavainten ja työkalujen kanssa. Kahden ensimmäisen päivän opiskelun jälkeen voi jatkoksi valita minkä tahansa näistä, tai käydä vuorollaan kaikki. Ensimmäiset kaksi päivää käydään vain kerran.

Ylösnousseet mestarit -kurssi

Ylösnousseet mestarit ovat kulkeneet ylösnousemustien ennen meitä, jotkut heistä useaan kertaan. Maassa eläneet mestarit tietävät ihmisen elämän haasteet ja mahdollisuudet, ja ovat aina apunamme, kun pyydämme. On myös paljon muita ylösnousseita mestareita, jotka ovat mukana elämässämme, vaikka eivät ole koskaan inkarnoituneet tänne, ja ovat saavuttaneet ylösnousemuksensa muualla kuin Maassa. Meillä jokaisella on vähintään yksi ylösnoussut mestari valon auttajissamme, valvomassa tietämme tässä inkarnaatiossa.

Ylösnousseet mestarit tuovat meille opastusta, tietoa, parannusta, auttavat ottamaan käyttöön omia taitojamme ja ovat tukenamme monin tavoin. Heillä on apunaan enkeleitä, yksisarvisia ja lohikäärmeitä, ja monet mestareista ovat luoneet tehokkaita työkaluja, joita käytetään ympäri universumia ja joita mekin voimme käyttää planeetan ja itsemme hyväksi. Useat mestarit ovat edistämässä kultaisten aikojen parannustekniikoiden käyttöönottoa, toiset edistävät jumalallisen feminiinisen energian tuloa planeetalle, jotkut auttavat kristalliteknologian ja kristallityöskentelyn ankkurointia – mestareilla on omat kiinnostuksenkohteensa ja tehtävänsä, joissa he voivat auttaa meitä nostamaan osaamisemme korkealle tasolle.

Jokainen tällä planeetalla on omalla ylösnousemusmatkallaan. Maahan pääsee ainoastaan silloin, jos ihmisen sielu on vähintään 7. ulottuvuudessa, joten sielumme tasolla olemme jo mestareita, ja meillä jokaisella on tärkeä rooli Maan ja ihmiskunnan ylösnousemuksessa. Kun edistymme omalla ylösnousemusmatkallemme, ilo, rakkaus, hyvinvointi, runsaus ja elämästä nauttiminen lisääntyvät. Oma tasapainoinen, korkeavärähteinen energiamme ja korkeimman sielunsuunnitelmamme toteuttaminen auttavat automaattisesti läheisiämme ja koko planeettaa.

Kesto ja hinta

4 päivää (2 +2 lähikoulutuspäivää, tällä hetkellä 2 ensimmäistä etänä)

Yhden kurssipäivän hinta on 88 e, kaksipäiväinen kurssiosuus siis 176 e , sis. alvn, kurssimateriaalin (kumpaankin kahden päivän jaksoon saa oman materiaalin) ja kahvin/teen.

Etäkoulutuksena sisältö ja hinta on sama kuin kahden päivän koulutuksen, 176 e, sisältäen tulostettavan manuaalin pdf-muodossa, 1+6 videoluentoa ja neljä erillistä visualisaatiota mp3-tiedostona, useita harjoituksia, tarvittaessa henkilökohtaista opastusta sekä palautteen kirjallisesta tehtävästä.

Ylösnousseet mestarit päivät 1-2 (nyt etänä)

Ylösnousseet mestarit ja oma mestaruustie

Tällä kurssilla saat tietoa ylösnousemuksesta, omasta matkastasi Alkulähteen kipinästä tähän inkarnaatioosi ihmisenä, mestaruudesta, jota kohti kuljet ja monista avaimista ja työkaluista, joita voit käyttää apunasi. Luot omaa tulevaisuuttasi vahvistamalla sitä, minkä koet oikeaksi ja luopumalla siitä, mikä kuuluu kolmannen ulottuvuuden uskomuksiin, juuri niin kuin on itsellesi ja kaikkien korkeimmaksi parhaaksi.

Kurssi antaa ymmärrystä oman elämän eri tapahtumista ja nykyisestä tilanteesta. Kurssilla ankkuroidaan omaa korkeinta energiaa tähän todellisuuteen, ja vahvistetaan siirtyminen korkeimpaan sielunsuunnitelmaan, mikä alkaa automaattisesti muuttaa elämää itselle sopivampaan suuntaan. Kurssi antaa myös taitoja muokata omaa elämäänsä vahvistamalla omaa mestaruutta ja ymmärrystä omista kyvyistä ja mahdollisuuksista.

Kurssilla puhutaan monista ylösnousseista mestareista, ja työskennellään lähemmin joidenkin kanssa. Samoja työskentelytapoja voit soveltaa kaikkien mestareiden kanssa. Kurssilla ovat läsnä mm. Äiti Maria, Kwan Yin, mestari Rakoczy, Serapis Bey ja Jeesus. He astuvat vierellesi, kun aloitat kurssin. Tapaat heitä visualisaatioissa ja työskentelet heidän kanssaan harjoituksien avulla. Tuot omaa tietäsi valvovan ylösnousseen mestarin läheisemmin elämääsi, ja nopeutat omaa polkuasi korkeampiin värähtelyihin. Kurssilla ovat mukana myös mestarien apujoukot, enkelit, lohikäärmeet ja yksisarviset.

Saat kurssimateriaalin, jossa on myös visualisaatioita ja harjoituksia. Etäkurssilla materiaali tulee pdf-tiedostona ja sen lisäksi saat luentoja aiheesta videolla sekä lisäksi erillisiä harjoituksia ja visualisaatioita, joiden avulla työskentelet mestareiden kanssa.

Etäkurssilla on myös kirjallinen tehtävä, jossa kerrot kokemuksistasi. Saat siitä palautteen, ja sen jälkeen kurssi on suoritettu hyväksytysti, ja voit halutessasi jatkaa Mestarit-kurssin loppuihin päiviin. Saat tästä ohjeet kurssin alkaessa.

Kurssin sisältö

  • Ylösnousemus, valaistuminen, mestaruus tällä tasolla ja tästä eteenpäin
  • Sielu, monadi, antakarana, sielun alkuperä ja planeetat matkallasi tähän inkarnaatioon
  • Ylösnousseet mestarit, tietoa mestareista, heidän retriiteistään, valonjoukoistaan ja työkaluistaan
  • Henkinen hierarkia, mestareiden monet järjestöt ja yhteenliittymät
  • Erilaisia tapoja työskennellä mestareiden kanssa itsesi ja muiden hyväksi
  • Ylösnousemusavaimia ja työkaluja mestareiden kanssa
  • Karma ennen ja nyt, aikalinjojen puhdistaminen
  • Valokehon ankkurointi korkeimpaan mahdolliseen värähtelyyn ja oman mestaruustien vauhdittaminen
  • Roolisi planeetan ylösnousemuksessa ja miten se vaikuttaa elämääsi
  • Akaasiset aikakirjat ja Amentin salit, omien tietojen, taitojen ja viisauden käyttöönotto

Etukäteistiedot ja osaaminen

Kultaisten aikojen yliopiston Askelmia mestaruuteen 1 –kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot. Jos ajattelet, että et tarvitse AM1 –kurssia, koska asiat ovat jo tuttuja ja osaat sen kaiken, ota yhteyttä masteropettajaan, ulla@seitsemastoista.com.

Huomaa, että yliopiston kurssit vaativat tiettyjen asioiden osaamista, joten voi olla, että vaikka sinulla on paljon tietoa henkiseltä tieltä, yliopiston koulutuksien vuoksi voit kuitenkin tarvita vielä päivitystä osaamiseesi.

Kurssin kestosta

Vaikka kurssi on nyt etänä, sen aineisto on sama kuin kahden päivän lähikurssin. Kurssilaisten vuorovaikutus on ainoa, mikä jää puuttumaan, ja siihenkin on mahdollisuus Zoomilla tai Skypellä, jos halukkaita löytyy.

Kurssin kesto on siis yhteensä suurinpiirtein kaksi kurssipäivää, vaikka voit tietysti käyttää siihen aikaa niin kauan kuin haluat ja käydä kurssia pienemmissä osissa.

Kurssin jälkeen

Voit käyttää kurssilla oppimiasi ja vahvistamiasi taitoja ja yhteyksiä mestareihin itsesi hyväksi. Se on samalla palvelutyötä kaikkien hyväksi, sillä oma energia vaikuttaa aina kaikkiin muihinkin. Voit myös jatkaa Mestarit-koulutusten päiviin3-4, siihen vaihtoehtoon mikä tuntuu oikealta, tai muihin Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa. Pääset aloittamaan heti sen jälkeen.

Atlantiksen mestarit ja Galaksienvälinen neuvosto

Ylösnousseet mestarit päivät 3-4 – tällä hetkellä kurssi on etäkurssina

Monet tutut ylösnousseet mestarit ovat olleet kanssamme jo Kultaisella Atlantiksella. Heidän taitonsa, energiansa ja tukensa ovat apunamme myös uuteen kultaiseen aikaan siirtyessämme. Galaksienvälinen neuvosto valvoo Maan kehitystä ja ylösnousemusmatkaa, jota planeetta ja kaikki meistä tekevät. Monet 12 neuvoston jäsenestä olivat myös fyysisesti läsnä Kultaisella Atlantiksella, toimien ylipappeina tai –papittarina.

Kurssilla saat tietoa monista Kultaisen Atlantiksen mestareista ja Galaksienvälisestä neuvostosta, heidän tehtävistään ja tavoista, joilla voit toimia heidän kanssaan. Jos tämä kurssi kiinnostaa, mestarit ovat todennäköisesti jo työskennelleet kanssasi Kultaisen Atlantiksen aikana. Kurssilla työskentelet lähemmin mm. lordi Voosloon, Isiksen, Thothin ja El Moryan kanssa sekä muiden mestareiden kanssa, jotka kiinnostavat sinua.

Korkeavärähteiset visualisaatiot ja käytännön harjoitukset tuovat mestarit vierellesi työskentelemään uuden kultaisen ajan ankkuroimiseksi sinua ja kaikkia varten. Samalla omat muistosi ja läheiset työtoverisi Kultaisen Atlantiksen ajalta alkavat nousta enemmän esiin ja otat harppauksia eteenpäin omalla mestaruustielläsi.

Kurssilla ovat mukana myös enkelit, lohikäärmeet, yksisarviset ja Kultaisen Atlantiksen tapaan myös kristallit.

Kurssin sisältöä mm.
• Kultaisen Atlantiksen mestarit, ylipapit ja –papittaret, tarkoitus, tehtävät ja läsnäolo silloin ja nyt
• Galaksienvälisen neuvoston jäsenten erikoisalat ja tehtävät Maassa ja universumissa
• Edistyneitä ylösnousemusavaimia ja -työkaluja oman mestaruustien vauhdittamiseksi ja elämän luomiseksi
• Kristallitekniikoita ja mestarien parannustekniikoita yhteistyössä Kultaisen Atlantiksen tähtiauttajien kanssa
• Nestemäinen valo, DNA:n ja kristallikehon aktivointi

Tarvittava aikaisempi osaaminen

Ylösnousseet mestarit -kurssin päivät 1-2, Ylösnousseet mestarit ja oma mestaruustie, on oltava hyväksytysti käyty ennen tätä osiota. Ensimmäiset päivät (nyt etänä) antavat pohjan, tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tässä osassa.

Kurssin jälkeen

Tämän osion jälkeen voit halutessasi opiskella ylösnousseiden mestarien kanssa työskenteleväksi opettajaksi tai parantajaksi tai käydä muita päivien 3-4 vaihtoehtoja.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki neljä päivää tai vastaavat etäkoulutukset on käyty hyväksytysti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla kurssimaksu 17.kaupassa.

Alkemian mestarit ja Liekkien vartijat

Ylösnousseet mestarit päivät 3-4

Saint Germain, Merlin, lordi Lanto, lady Nada ja monet muut mestarit auttavat ymmärtämään alkemiaa, liekkejä ja säteitä ja työskentelemään niiden kanssa.

Koulutus on lähikoulutusta.

Universumin mestarit

Ylösnousseet mestarit päivät 3-4

Komentaja Ashtar, mestari Marko ja lordi Hilarion ovat mukana tällä kurssilla tuoden galaktiset yhteydet ja koulutusmahdollisuudet lähemmäksi heille, ketä ne kiinnostavat. Maan yhteistyöplaneettojen ja tähdistöjen mestarit Orionilta, Neptunukselta, Siriukselta ja Plejadeilta auttavat planeettaa ja ihmisiä ylösnousemukseen ja avautumaan viisaudelle, parannukselle ja rakkaudelle tähtiauttajilta.

Koulutus on lähikoulutusta.

Kultaisten aikojen yliopiston 2. taso (Adept)

Tämä taso sisältää vapaasti valittavia kursseja ja kurssikokonaisuuksia kaikille, jotka ovat suorittaneet 1. tasolta Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin, ja muut mahdollisesti tarvittavat, tai joilla on vastaavat tiedot.

Kursseja voi käydä oman kiinnostuksen pohjalta vaikka hyppien aiheesta toiseen oman mestaruuden ja ylösnousemustien hyväksi, tai kurssien kautta voi rakentaa osaamispolkuaan  energiahoitajaksi, kanavoijaksi tai henkisen tien opettajaksi.