Kultaisten aikojen yliopisto

Viralliselta nimeltä University of Golden Ages, Kultaisten aikojen yliopisto, suomeksi tuttavallisesti usein kutsuttu Atlantis-yliopistoksi, tuo kultaisten aikojen, menneiden ja tulevan, energian käyttöön juuri nyt, muutosvuosina planeetan ja yksilöiden siirtyessä korkeampaan värähtelyyn.

Viimeistään vuonna 2032 alkaa uusi kultainen aika. Se perustuu pitkälti Kultaisen Atlantiksen tietoon ja taitoihin, vaikka tulemmekin lopulta kulkemaan vielä paljon pidemmälle. Kultaisten aikojen yliopiston tehtävä on auttaa kurssilaisiaan tuomaan omaan elämäänsä ja/tai työhönsä sama rakkaus, korkea energia, kristallien kanssa työskentely, parantaminen ja monet muut ihanat asiat kuin silloin ennen, kun elimme Kultaisella Atlantiksella. Myös muiden kultaisten aikojen viisaus, tieto ja taidot alkavat nousta esiin, kun värähtelymme nousee. Muut kultaiset ajat ovat Angala, Petranium, Mu ja Lemuria, ja varsinkin Lemurian ja Angalan energiaa ja viisautta tullaan tässä yliopistossa levittämään edelleen.

Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksia on sekä etänä että tavallisina kursseina, suomeksi ja englanniksi.

Koulutukset on jaettu kolmeen tasoon. Ensimmäinen taso on kuin Kultaisen Atlantiksen temppelien peruskoulutus. Sen kävivät kaikki, ja se auttoi jokaista elämään korkeavärähteistä arkista elämää ilossa, valossa ja rakkaudessa, saamaan opastusta ja apua enkeleiltä ja muilta valon auttajilta sekä käyttämään kristalleja.

Toinen taso on jatkokoulutusta, joka antaa lisää tietoa ja kokemusta aiheesta, joka kiinnostaa. Se voi olla vaikka enkelit, ylösnousseet mestarit, Kultainen Atlantis tai Angala, tai vaikka oman mestaruuden vahvistamista eri tavoin. Tällä tasolla on aiheista myös jatkokursseja ja mahdollisuus valmistua henkisen tien opettajaksi, kanavoijaksi tai parantajaksi.

Kolmas taso on masteropettajien ja mestareiden taso. Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka tasolla.

1. taso (Initiate)

Ihmisten ja planeetan värähtelyn noustessa voimme tuoda korkeampaa värähtelyä omaan elämään ja arkeen, elää sopusointuista elämää ilossa, valossa, rakkaudessa ja hyvinvoinnissa. Tälle tasolle on koottu kursseja, jotka hyödyttävät jokaista omassa elämässään sekä antavat vahvan pohjan jatkaa henkisen tien aiheiden opiskelua.

Kursseja voi käydä oman kiinnostuksen mukaan, missä järjestyksessä hyvänsä. Kultaisten aikojen yliopiston 2. tasolla edellytetään Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin käymistä, ja joissakin aiheissa myös joidenkin muiden kurssien käymistä. Tästä kerrotaan kurssitiedoissa.

Kaikki 1. tason kurssit voi käydä etäkursseina. Jokaisessa on videoluentoja aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa lisäopastusta.

Kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla. Sen jälkeen kurssista saa todistuksen.

Kursseille ilmoittautuminen ja bonuskurssit

Viereisessä valikosta löytyvät 1. tason kurssien kuvaukset.

Etäkurssit avautuvat hiljalleen. Kaikille 2.tasolle jatkaville pakollinen Askelmia mestaruuteen 1 on valmiina, ja muut seuraavat pian.

Kurssille ilmoittaudutaan ostamalla se 17.kaupasta, jolloin kurssi aukeaa välittömästi käyttöön.

Lähikursseja 1.tason aiheista voidaan järjestää kysynnän mukaan. Jos haluat jonkun kurssin omalle paikkakunnallesi, ota yhteyttä. Kurssi on mahdollista toteuttaa, jos on kurssipaikka ja mielellään muutama kiinnostunut osallistuja valmiina. Lähikurssien hinta on 88 e/pv, sis. materiaalit. Niissä aiheita voidaan harjoitella enemmän kuin etäkurssilla, ja aiheista tulee jonkin verran syvempää tietoa.

Askelmia mestaruuteen 1 on pakollinen kaikille, jotka jatkavat Kultaisten aikojen yliopiston 2.tasolle. Muita kursseja ovat Oma suojelusenkeli, Oma yksisarvinen, Oma lohikäärme, 12 chakraa ja Kristallityöskentelyn perusteet.

Lisäksi on kaksi kurssia, Muutoksessa kohti kultaista aikaa ja Kultaiset ajat, jotka kertovat tästä muutoksen ajasta, jossa nyt elämämme, ja menneistä sekä tulevasta kultaisesta ajasta. Kun käyt Askelmia mestaruuteen 1 tai Kristallistyöskentelyn perusteet -kurssin, saat bonuksena nämä kaksi kurssia ilmaiseksi. Kurssit voi ostaa myös erikseen.

2. taso (Adept)

2. taso on heille, ketkä haluavat tietää lisää eri aiheista sekä käyttää jo osaamiaan ja uusia avautuvia kykyjä ja taitoja itsensä, läheisten ja mahdollisesti myös muiden hyväksi. Kurssit antavat lisätietoja, kokemusta, harjoituksia ja avaavat korkeampaan värähtelyyn eri aiheiden avulla. On monia tapoja kulkea henkistä tietä ja nostaa värähtelyään, ja jokaisella on omat rakkaat valonauttajat, joten kurssejakin on tarjolla monenlaisia.

Kun olet käynyt 1. tason Askelmia mestaruuteen 1 -kurssin, voit valita vapaasti 2.tasolta sinua kiinnostavan aiheen. Osassa kursseista edellytetään myös jonkun muunkin 1.tason kurssin käymistä. Näet sen aina kurssikuvauksista.

Kurssin jälkeen voit hypätä eri aiheeseen tai jatkaa syventävällä kurssilla. Valinnanvaraa on paljon. Tällä tasolla on myös mahdollista opiskella valitsemansa aiheen parantajaksi/hoitajaksi, kanavoijaksi tai henkisen tien opettajaksi.

Aiheita

Eri aiheiden kurssit tuovat lisätietoa ja antavat käytännön kokemusta. Aiheita ja kursseja on tulossa lisää, esimerkiksi Chakrat 2 -jatkokurssi, joka on pakollinen kaikille opettajaksi, hoitajaksi tai kanavoijaksi haluavalle. Lisätietoja valmiina olevista kursseista viereisestä valikosta.

2. tason kurssit ovat lähikoulutuksia. Yhden kurssipäivän hinta on 88 e, sis. alvn ja materiaalin.

 • Kultainen Atlantis, 1 – 2 päivän kurssi
 • Kultainen Atlantis 2 – 1.osan käyneille, 2 päivän kurssi
 • Askelmia mestaruuteen 2, päivät 1-2, 2 päivän kurssi
 • Askelmia mestaruuteen 2,  päivät 3-4, 1. osan käyneille, 2 päivän kurssi
 • Kultainen Lemuria – 2 päivän kurssi
 • Kultainen Angala – 2 päivän kurssi
 • Enkelit 1 – 2 päivän kurssi
 • Enkelit 2 – 1.osan käyneille, 2 päivän kurssi
 • Lohikäärmeet 1 – 2 päivän kurssi
 • Lohikäärmeet 2 – 1.osan käyneille, 2 päivän kurssi

Tulossa juuri nyt

Askelmia mestaruuteen 2, päivät 1-2 Turussa 11-12.1.2020, ilmoittautuminen 17.kaupassa

Kultainen Atlantis 2, 14-15.3.2020 Turussa, ilmoittautuminen 17.kaupassa

Koulutuspolut

Opettajapolkuun kuuluu

Tämä polku valmistaa henkisen tien opettajaksi siitä aiheesta, mikä sinua kiinnostaa. Opettajakoulutuksen käytyään voi pitää henkisen tien kursseja ja tapahtumia tai käyttää taitojaan muilla tavoin. Koulutus antaa tietoa myös kanavoinnista ja parantamisesta, vaikka niitä varten onkin oma erikoistumiskoulutus.

Koulutus antaa tiedot, taidot ja käytännön harjoitusta ja kokemusta henkisen tien opettajana toimimiseen. Laaja materiaali sisältää myös harjoituksia, visualisaatiota ja valmiita kurssiohjelmia, jotka ovat opettajan vapaasti käytettävissä. Lisäksi tarpeeksi opettajakokemusta omaavat voivat halutessaan opettaa Kultaisten aikojen yliopiston niitä kursseja, joista he ovat valmistuneet.

Opettajapolkuun kuuluu

1. tasolta

 • Askelmia mestaruuteen
 • Chakrat
 • lisäksi mahdollisesti aiheeseen tarvittavat peruskoulutukset, esim. Oma yksisarvinen

2. tasolta

 • Askelmia mestaruuteen 2
 • Chakrat 2
 • Aiheen koulutus, esimerkiksi Enkelit 1 ja 2 tai Angala
 • Opettajakoulutusosio 2 päivää
 • Aiheen opettajaosio 2 päivää, esimerkiksi Enkeliopettajaosio

Parantajan polkuun kuuluu

Kultaisten aikojen yliopiston parantajakoulutuksessa opitaan teoriaa ja käytäntöä sekä yleisesti parantajana toimimisesta että omaan aiheeseen liittyen. Jokaisen on osattava huolehtia hoitotilanteen puhtaasta, korkeavärähteisestä energiasta huolehtimalla hoidettavasta, tilasta (riippuamatta siitä onko kyseessä etä- vai lähihoito) ja omasta energiastaan. Parantajat työskentelevät yhdessä valonauttajien kanssa ja saavat vahvan pohjan omalle energiahoitajan työlleen, jotta voivat jatkuvasti toimia planeetan kohoavien energioiden kanssa.

1. tasolta

 • Askelmia mestaruuteen
 • Chakrat
 • lisäksi mahdollisesti aiheeseen tarvittavat peruskoulutukset, esim. Oma yksisarvinen

2. tasolta

 • Askelmia mestaruuteen 2
 • Chakrat 2
 • Aiheen koulutus, esimerkiksi Enkelit 1 ja 2 tai Yksisarviset
 • Parantajakoulutusosio 3 päivää (1+ 2, lisäksi käytännön harjoittelujakso)

Kanavoijan/tulkitsijan polku

tulossa

3. taso, mestaruus (Mastery)

Tällä tasolla saa syvempää tietoa eri aiheista, jotta voi opiskella ja harjoitella mestariksi asti kristalleista ja lohikäärmeistä, tai masteropettajaksi, joka voi opettaa opettajia.