Kultaisten aikojen yliopisto

Virallisemmalta nimeltään University of Golden Ages, Kultaisten aikojen yliopisto, suomeksi tuttavallisesti usein kutsuttu Atlantis-yliopistoksi.

Vuonna 2032 viimeistään alkaa uusi kultainen aika, ja se perustuu Kultaisen Atlantiksen tietoon ja taitoihin, vaikka tulemmekin lopulta kulkemaan vielä paljon pidemmälle. Yliopiston tarkoitus on auttaa kurssilaisiaan tuomaan omaan elämäänsä ja/tai työhönsä sama rakkaus, korkea energia, kristallien kanssa työskentely, parantaminen ja monet muut ihanat asiat kuin silloin ennen, kun elimme Kultaisella Atlantiksella. Myös muiden kultaisten aikojen viisaus, tieto ja taidot alkavat nousta esiin, kun värähtelymme nousee. Muut kultaiset ajat ovat Angala, Petranium, Mu ja Lemuria, ja varsinkin Lemurian ja Angalan energiaa ja viisautta tullaan tässä yliopistossa levittämään parhaamme mukaan.

Kultaisten aikojen yliopiston koulutuksia on sekä etänä että tavallisina kursseina, suomeksi ja englanniksi.

Yliopistossa on kolme tasoa. Jokainen niistä tuo tietoa ja käytännön kokemusta Kultaisen Atlantiksen ja muilta kultaisilta ajoilta avuksi ja iloksi näihin muutosvuosiin, kun olemme siirtymässä uuteen kultaiseen aikaan. Jokaisen opiskelijan on ensin käytävä 1. tason kaikki osat, tai hänellä on oltava vastaavat tiedot, päästäkseen jatkamaan muihin koulutuksiin. Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon joka tasolla.

1. taso, kokelas (Initiate)

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso on tarkoitettu antamaan opiskelijoille vahva pohja sekä opiskelua että heidän omaa henkistä tietään varten. Energioiden kohotessa ja koko planeetan edistyessä matkallamme kohti uutta kultaista aikaa oma tasapaino ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja miksi, luovat vakaan perustan oman viisauden, taitojen ja tietojen heräämiselle ja käyttöönottamiselle sekä sopusointuiselle korkeavärähteiselle elämälle.

Kurssit voi käydä missä järjestyksessä hyvänsä, mutta jokainen niistä on oltava käytynä, jos aikoo edetä Kultaisten aikojen yliopiston seuraavalle tasolle. Jos olet käynyt esimerkiksi 17. koulun kursseja tai muita henkisen tien kursseja, ja koet, että jotkut asiat ovat sinulla jo hallussa, aiheeseen liittyvää kurssia ei tarvitse käydä, vaan voit osoittaa osaamisesi muulla tavoin. Ota yhteyttä masteropettajaan, joka kertoo sinulle asiasta tarkemmin.

Kaikki kokelastason kurssit voidaan käydä yksittäisinä etäkursseina. Jokaisessa on videoluento aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa voit saada lisäopastusta.

Kukin kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla. Sen jälkeen kurssista saa todistuksen. Kun kaikki kokelastason kurssit on käyty, opiskelija voi halutessaan siirtyä seuraavalle tasolle.

Kursseille ilmoittautuminen ja hinnat

Viereisessä valikosta löytyvät 1. tason kurssien kuvaukset.

Etäkurssit avautuvat elokuun aikana yksi kerrallaan, alkaen Maadoitus ja suojaus -kurssista. Avoinna olevat kurssit löytyvät 17.kaupasta. Kurssin ostamisen jälkeen se avautuu välittömästi käyttöön. Kursseihin menee kuhunkin noin viikko, mutta niitä voi käydä haluamassaan aikataulussa.

Ensimmäisen etäkurssin hinta on 44 e.  Ensimmäiseksi kurssiksi voi valita minkä tahansa tarjolla olevista ykköstason kursseista, paitsi Kohti uutta kultaista aikaa ja Kultaiset ajat. Jokainen yliopistossa opiskelun aloittava saa nämä kaksi ilmaiseksi ostaessaaan ensimmäisen kurssinsa.

Ensimmäisen kurssin jälkeen seuraavien 1. tason etäkurssien hinta on 33 e/kurssi.

Lähikursseja aiheista voidaan järjestää kysynnän mukaan. Jos haluat jonkun 1. tason kurssin omalle paikkakunnallesi, ota yhteyttä. Seuraava lähikurssi on Kristallimaailma Turussa 7.9. Ilmoittautuminen on avoinna 17.kaupassa.

Lähikurssien hinta on 88 e/pv, sis. materiaalit.

2. taso, asiantuntija (Adept)

2. taso on heille, ketkä haluavat tietää lisää eri aiheista sekä mahdollisesti käyttää jo osaamiaan ja uusia avautuvia kykyjä ja taitoja myös toisten hyväksi. Tällä tasolla on mahdollista opiskella parantajaksi/hoitajaksi, kanavoijaksi tai henkisen tien opettajaksi, tai käydä kursseja vain itsensä iloksi ja omaa elämäänsä kohentaakseen.

Tämä taso sisältää vapaasti valittavia kursseja ja kurssikokonaisuuksia kaikille, jotka ovat suorittaneet 1. tason kurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Kursseja voi käydä oman kiinnostuksen pohjalta vaikka hyppien aiheesta toiseen, tai rakentaa osaamispolkuaan niin, että voi toimia energiahoitajana, kanavoijana tai henkisen tien opettajana.

Aiheita

Nämä kurssit antavat lisätietoja ja kokemusta kustakin aiheesta. Kursseja voidaan käydä pelkästään oman kehityksen vuoksi tai antamaan tietoa eri polkuja varten. Lisätietoa aiheista löytyy viereisestä valikosta.

 • Kultainen Lemuria
 • Kultainen Atlantis
 • Kultainen Angala
 • Enkelit
 • Lohikäärmeet
 • Yksisarviset
 • Ylösnousseet mestarit
 • Ymmärrä itseäsi ja maailmankaikkeuden lakeja
 • Chakrat, syventävä kurssi 1. tason chakrakurssin käyneille
 • Eläminen 5. ulottuvuudessa
 • Kristallit ja kristallikallot, syventävä kurssi 1. tason kristallikurssin käyneille
 • Henkiset lait ja Yhden laki, syventävä kurssi Ymmärrä itseäsi ja maailmankaikkeuden lakeja –kurssin käyneille
 • Elämän luominen, eläminen omassa mestaruudessaan
 • Sielunsuunnitelman ymmärtäminen
 • Kanavointi ja tulkinnat
 • 12 sädettä ja muut säteet
 • Sielu- ja monadiyhteys
 • Selväaistien ja psyykkisten kykyjen aktivointi ja vahvistaminen

Lisäksi

 • Parantaminen
 • Henkisen tien opettaja
 • Lisäosioita henkinen markkinointi, käytännön some ja nettiosaaminen pitäen yllä ja levittäen valoa parantajille ja opettajille
 • Paluu temppeleihin, omien menneiden elämien lahjojen käyttöön ottaminen parantajana tai henkisenä opettajan työhön

Kaikista osasista on mahdollista valita juuri itseä kiinnostava kokonaisuus sekä omaa henkistä kehitystä että toisten auttamista varten. Ensimmäisenä tämän tason koulutuksista tulee avautumaan Kultainen Atlantis ja Ylösnousseet mestarit.

3. taso, mestaruus (Mastery)

Tällä tasolla saa syvempää tietoa eri aiheista ja voi halutessaan opiskella aina mestariksi asti kristalleista ja lohikäärmeistä, tai masteropettajaksi, joka voi opettaa opettajia.