Askelmia mestaruuteen

Olemme jokainen omalla mestaruusmatkallamme, matkalla uuteen kultaiseen aikaan ja korkeavärähteiseen elämään. Oma energiatasapaino on avain parempaan elämään monin tavoin.

Askelmia mestaruuteen –kurssi antaa tiedot, taidot ja käytännön kokemusta omasta energiatasapainosta huolehtimiseen ja oman ympäristö korkeavärähteisenä ja sopusointuisena pitämiseen. Kurssi antaa vahvan pohjan kulkea eteenpäin omalla henkisellä tiellä.

Tämä kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot on pakollinen kaikille, jotka haluavat käydä Kultaisten aikojen yliopiston 2. tason kursseja.

Kurssin aiheet

Maadoitus

Yhteys planeettaan, jolla elät, on yksi tärkeimpiä asioita sekä henkisellä tiellä että planeetan kohoavissa ja muuttuvissa energioissa. Maadoittuminen yhdistää meidät maan energiaan ja rakkauteen, tukee omaa energiaamme, ja mahdollistaa omaa värähtelyämme kohottamisen yhä korkeammalle. Samalla tuomme kauttamme planeetalle sen tarvitsemia korkeita energioita, ja lisäksi saamme käyttöömme koko oman potentiaalimme.

Suojaus

Energiasuojaus auttaa omaa energiaamme pysymään tasapainoisena, korkeana ja vapaana muiden tunteista ja energioista sekä planeetan puhdistumisen aiheuttamasta myllerryksestä.

Puhdistus

Kun oma värähtely nousee, tulemme yhä herkemmäksi ympäristön energioille. Myös omat ajatuksemme, tunteemme ja pelkomme vaikuttavat värähtelyymme. Jokaisella saattaa olla hetkiä, jolloin energia madaltuu syystä tai toisesta, tai jolloin otamme tahottomasti omaan energiakenttäämme muiden juttuja.

Omaa energiaansa voi puhdistaa eri tavoin, ja se auttaa palauttamaan tasapainon ja harmonian elämään.

Värähtelyn kohottaminen

Kurssilla saat tietoa myös siitä, miten omaa värähtelyä on mahdollista kohottaa, ja opit erilaisia tapoja siihen. Voit käyttää näitä tapoja osana jokapäiväistä elämää tai silloin, kun siihen on erityistä tarvetta.

Tilan energia

Kun oma värähtely nousee, tilan energia alkaa vaikuttaa myös voimakkaammin. Vähintään oman kodin energia on hyvä pitää mahdollisimman puhtaana ja suojattuna, jotta jokainen kodissa asuva kokisi olonsa turvalliseksi ja nukkuisi hyvin.

Tilan puhdistukseen ja suojaukseen on monia tapoja, ja saat tietoa ja tehtävien avulla harjoitusta niiden käytöstä.

Kurssin sisältöä

Oman värähtelymme muutos ja yleinen energia sekä maailmankaikkeuden energiavirrat vaikuttavat maadoittumisen, puhdistamisen ja suojauksien tarpeeseen ja siihen, mitkä tavat ovat tehokkaita.

Kurssilla käsitellään asioita monen eri värähtelytaajuuden näkökulmasta. Saat tietoa keinoista, apuvälineistä ja valon auttajista ja harjoittelet kaikkea.
Tehtävien ja harjoittelun avulla löydät itselläsi toimivat keinot sekä maadoittumiseen, suojauksiin että puhdistamiseen sekä tavalliseen arkeen että yllättäviin tilanteisiin. Tehtävistä saat palautetta ja lisäopastusta tarvittaessa.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki annetut tehtävät on suoritettu hyväksytysti.