Chakrat

12 chakraa ovat perusta ja tapa, jolla muutamme elämäämme ja olemustamme matkalla kohti uutta kultaista aikaa. Kultaisen Atlantiksen aikana jokaisella on 12 chakraa tasapainoisina, avoimina käytössään, ja se mahdollisti tuo ajan korkean värähtelyn ja henkisten ja psyykkisten lahjojen käytön.

Kymmenentuhatta vuotta osa korkeampivärähteisistä chakroista oli suljettu, mutta nyt jokainen tällä planeetalla on saanut chakransa taas käyttöönsä, ihan riippumatta siitä ymmärtääkö sen itse tai ei.

Kurssilla käydään läpi chakrojen kehittyminen nykyiseen värähtelyyn ja tästä eteenpäin. Vaikka chakroja on enemmänkin, 12 chakran kanssa työskentely kehittää niitä kaikkia tasapainoisesti ja turvallisesti. Omien 12 chakran tasapainoinen, aktiivinen energia on avain omaan valaistumiseen ja ylösnousemuspolun kulkemiseen.

Kurssilla saat tietoa chakroista ja siitä mihin kaikkeen ne vaikuttavat. Opit tapoja tehdä chakratyöskentelyä valon auttajien ja kristallien kanssa, ja harjoituksien avulla edistyt nopeasti omalla henkisellä tielläsi.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki annetut tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kurssilla saat

  • tietoa chakroista ja niihin liittyvistä asioista, kuten eri järjestelmät, chakroihin liittyvät kehon osat, aistit, arkkienkelit, pyhä geometria ja kristallit
  • monia tapoja tehdä chakratyöskentelyä nyt ja tulevaisuudessa
  • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna, sekä opastuksen miten käytät niitä
  • tietoa siitä, miten arkkienkeli Metatron liittyy kaikkiin chakroihin ja miten hän voi auttaa sinua niiden kehittymisessä itse sekä yhdessä muiden arkkienkeleiden kanssa

Kurssiin kuuluu

  • 1 videoluento
  • 1 visualisaatio chakrojen kanssa työskentelyä varten
  • 1 pdf-luento, täydentämään videoluentoa ja antamaan yksityiskohtaisempia tarvittavia tietoja
  • symboleja kuvina, jotka voit tulostaa itsellesi avuksi chakratyöskentelyä tai meditaatiota varten
  • opittaviin asioihin liittyviä tehtäviä , ja henkilökohtaisen palautteen niistä sähköpostilla
  • todistus kurssin hyväksytysti suorittaneille

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso, kokelas (Initiate)

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso on tarkoitettu antamaan opiskelijoille vahva pohja sekä opiskelua että heidän omaa henkistä tietään varten.  Energioiden kohotessa ja koko planeetan edistyessä matkallamme kohti uutta kultaista aikaa oma tasapaino ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja miksi, luovat vakaan perustan oman viisauden, taitojen ja tietojen heräämiselle ja käyttöönottamiselle sekä sopusointuiselle korkeavärähteiselle elämälle.

Kurssit voi käydä missä järjestyksessä hyvänsä, mutta jokainen niistä on oltava käytynä, jos aikoo edetä Kultaisten aikojen yliopiston seuraavalle tasolle. Jos olet käynyt esimerkiksi 17. koulun kursseja tai muita henkisen tien kursseja, ja koet, että jotkut asiat ovat sinulla jo hallussa, aiheeseen liittyvää kurssia ei tarvitse käydä, vaan voit osoittaa osaamisesi muulla tavoin. Ota yhteyttä masteropettajaan, joka kertoo sinulle asiasta tarkemmin.

Kaikki kokelastason kurssit voidaan käydä yksittäisinä etäkursseina. Jokaisessa on videoluento aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa voit saada lisäopastusta.

Kukin kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla.  Sen jälkeen kurssista saa todistuksen. Kun kaikki kokelastason kurssit on käyty, opiskelija voi halutessaan siirtyä seuraavalle tasolle.