Energioiden puhdistus ja kohottaminen ja tilan energia

Kun oma värähtely nousee, tulemme yhä herkemmäksi ympäristön energioille. Omat ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat myös värähtelyymme, ja jokaisella on hetkiä, jolloin energia madaltuu syystä tai toisesta.

Omaa energiaansa voi puhdistaa eri tavoin, ja se auttaa palauttamaan tasapainon ja harmonian elämään. Kurssilla harjoittelet erilaisia tapoja ja löydät itsellesi sopivimmat keinot.

Tässä moduulissa saat tietoa myös siitä, miten omaa värähtelyä on mahdollista kohottaa, ja opit erilaisia tapoja siihen. Voit käyttää näitä tapoja osana jokapäiväistä elämää tai silloin, kun siihen on erityistä tarvetta.

Kun oma värähtely nousee, tilan energia alkaa vaikuttaa myös voimakkaammin. Vähintään oman kodin energia on hyvä pitää mahdollisimman puhtaana ja suojattuna, jotta jokainen kodissa asuva kokisi olonsa turvalliseksi ja nukkuisi hyvin. Tilan puhdistukseen on monia tapoja, ja saat tietoa ja harjoitusta niiden käytöstä.

Kurssiin kuuluu tehtäviä, joissa opittua harjoitellaan. Kurssista saa todistuksen, kun kaikki annetut tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kurssilla saat

  • tietoa oman energian puhdistamisesta, ja mistä tietää, että se on tarpeen
  • tapoja puhdistaa omaa energiaa
  • tietoa oman värähtelyn kohottamisesta ja tapoja sen tekemiseen
  • tietoa tilan energiapuhdistuksesta, milloin se on tarpeen ja tapoja miten sen voi tehdä
  • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna, sekä opastuksen miten käytät niitä

Kurssiin kuuluu

  • 2 videoluentoa
  • 2 pdf-luentoa, täydentämään videoluentoja ja antamaan yksityiskohtaisempia tarvittavia tietoja
  • tehtäviä , joissa eri tavoin harjoitellaan ja kokeillaan opittavia asioita, ja henkilökohtaisen palautteen niistä sähköpostilla
  • todistus kurssin hyväksytysti suorittaneille

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso, kokelas (Initiate)

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso on tarkoitettu antamaan opiskelijoille vahva pohja sekä opiskelua että heidän omaa henkistä tietään varten.  Energioiden kohotessa ja koko planeetan edistyessä matkallamme kohti uutta kultaista aikaa oma tasapaino ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja miksi, luovat vakaan perustan oman viisauden, taitojen ja tietojen heräämiselle ja käyttöönottamiselle sekä sopusointuiselle korkeavärähteiselle elämälle.

Kurssit voi käydä missä järjestyksessä hyvänsä, mutta jokainen niistä on oltava käytynä, jos aikoo edetä Kultaisten aikojen yliopiston seuraavalle tasolle. Jos olet käynyt esimerkiksi 17. koulun kursseja tai muita henkisen tien kursseja, ja koet, että jotkut asiat ovat sinulla jo hallussa, aiheeseen liittyvää kurssia ei tarvitse käydä, vaan voit osoittaa osaamisesi muulla tavoin. Ota yhteyttä masteropettajaan, joka kertoo sinulle asiasta tarkemmin.

Kaikki kokelastason kurssit voidaan käydä yksittäisinä etäkursseina. Jokaisessa on videoluento aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa voit saada lisäopastusta.

Kukin kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla.  Sen jälkeen kurssista saa todistuksen. Kun kaikki kokelastason kurssit on käyty, opiskelija voi halutessaan siirtyä seuraavalle tasolle.