Kristallimaailma

Kristallit ovat kumppaneitamme henkisellä tiellä. Niiden avulla voimme vahvistaa, kohottaa tai puhdistaa energioita. Voimme ohjelmoida kristalleja auttamaan meitä monin eri tavoin, esimerkiksi tuomaan meille tiettyä energiaa tai parannusta tai pitämään kotimme tai oman energiamme korkeana tai jopa pitämään yllä energiaa omia tavoitteitamme varten.

On olemassa paljon kirjallisuutta ja tietoa kristallien ominaisuuksista, mutta kaikkein tärkein asia on oma yhteytesi kristalleihin ja siihen, mitä ne haluavat kanssasi tehdä. Kurssilla saat tietoa kristalleista ja niiden kanssa työskentelystä. Opit puhdistamaan ja ohjelmoimaan erilaisia kristalleja ja huolehtimaan kristalleista, jotka ovat halunneet tulla elämääsi. Opit työskentelemään yhteistyössä kristallien ja kristallideevojen kanssa käyttäen joko fyysisiä tai eteerisiä kristalleja.

Sinulla ei tarvitse olla omia kristalleja tätä kurssia varten, mutta jos niitä jo on, voit hyvin käyttää niitä. Harjoituksien avulla opit ymmärtämään kristallien energiaa ja työskentelemään niiden kanssa yhdessä.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki annetut tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kurssilla saat

 • tietoa kristalleista ja niiden eri lajeista ja ominaisuuksista
 • tietoa miten kristallien kanssa työskennellään ja miten niistä pidetään huolta
 • ymmärtämään kristallien roolin eri aikakausina ja miksi niitä on nyt niin paljon esillä ja käytössä
 • ymmärtämään tulevaisuutta kristallien kanssa planeetan laajuisesti ja omassa elämässäsi
 • tietoa kristallien ohjelmoimisesta
 • tietoa kristalligrideistä, verkoista, ja miten voit käyttää niitä itsesi ja laajemmaksi hyväksi

Kurssiin kuuluu

 • 1 videoluento
 • 2 pdf-luentoa, täydentämään videoluentoa ja antamaan yksityiskohtaisempia tarvittavia tietoja
 • malleja kristalligridien pohjaksi
 • harjoituksia ja tehtäviä, sekä henkilökohtaisen palautteen niistä sähköpostilla
 • todistus kurssin hyväksytysti suorittaneille

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso, kokelas (Initiate)

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso on tarkoitettu antamaan opiskelijoille vahva pohja sekä opiskelua että heidän omaa henkistä tietään varten.  Energioiden kohotessa ja koko planeetan edistyessä matkallamme kohti uutta kultaista aikaa oma tasapaino ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja miksi, luovat vakaan perustan oman viisauden, taitojen ja tietojen heräämiselle ja käyttöönottamiselle sekä sopusointuiselle korkeavärähteiselle elämälle.

Kurssit voi käydä missä järjestyksessä hyvänsä, mutta jokainen niistä on oltava käytynä, jos aikoo edetä Kultaisten aikojen yliopiston seuraavalle tasolle. Jos olet käynyt esimerkiksi 17. koulun kursseja tai muita henkisen tien kursseja, ja koet, että jotkut asiat ovat sinulla jo hallussa, aiheeseen liittyvää kurssia ei tarvitse käydä, vaan voit osoittaa osaamisesi muulla tavoin. Ota yhteyttä masteropettajaan, joka kertoo sinulle asiasta tarkemmin.

Kaikki kokelastason kurssit voidaan käydä yksittäisinä etäkursseina. Jokaisessa on videoluento aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa voit saada lisäopastusta.

Kukin kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla.  Sen jälkeen kurssista saa todistuksen. Kun kaikki kokelastason kurssit on käyty, opiskelija voi halutessaan siirtyä seuraavalle tasolle.