Maadoitus ja suojaus

Maadoittuminen, yhteys planeettaa, jolla elät, on yksi tärkeimpiä asioita kaikille. Maadoittuminen yhdistää meitä maan energiaan ja rakkauteen, tukee omaa energiaamme, ja mahdollistaa meidän kohottaa omaa värähtelyämme yhä korkeammalle. Samalla tuomme kauttamme planeetalle sen tarvitsemia korkeita energioita, ja lisäksi saamme käyttöömme koko oman potentiaalimme.

Energiasuojaus auttaa omaa energiaamme pysymään tasapainoisena, korkeana ja vapaana muiden tunteista ja energioista sekä planeetan puhdistumisen aiheuttamasta myllerryksestä.

Oman värähtelymme muutos ja yleinen energia sekä maailmankaikkeuden energiavirrat vaikuttavat maadoittumisen ja suojauksien tarpeeseen ja siihen, mitkä tavat ovat tehokkaita. Kurssilla käsitellään asioita monen eri värähtelytaajuuden näkökulmasta. Saat tehtäviä, joiden avulla harjoittelet asioita, ja saat niistä palautetta ja tarvittaessa lisäopastusta.

Kurssista saa todistuksen, kun kaikki annetut tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kurssilla saat

 • tietoa maadoittumisesta ja miksi se on niin tärkeää
 • miten maadoitus muuttuu, kun värähtely muuttuu
 • erilaisia maadoitustapoja, joista harjoittelemalla löydät itsellesi käyttökelpoiset eri tilanteisiin
 • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna maadoittumisessa, sekä opastuksen miten käytät niitä
 • tietoa energiasuojauksista ja niiden tarpeesta tai tarpeettomuudesta
 • miten suojauksien on muututtava, kun oma energia muuttuu ja planeetta edistyy matkallaan kultaiseen aikaan
 • erilaisia suojaustapoja itseäsi ja kotiasi varten
 • miten auttaa läheisiään, jotka eivät ole henkisellä tiellä
 • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna, sekä opastuksen miten käytät niitä

Kurssiin kuuluu

 • 2 videoluentoa (maadoitus + suojaus)
 • 2 pdf-luentoa, täydentämään videoluentoja ja antamaan yksityiskohtaisempia tarvittavia tietoja
 • tehtäviä sekä maadoittumiseen että suojauksiin liittyen ja henkilökohtaisen palautteen niistä sähköpostilla
 • todistus kurssin hyväksytysti suorittaneille

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso, kokelas (Initiate)

Kultaisten aikojen yliopiston 1. taso on tarkoitettu antamaan opiskelijoille vahva pohja sekä opiskelua että heidän omaa henkistä tietään varten.  Energioiden kohotessa ja koko planeetan edistyessä matkallamme kohti uutta kultaista aikaa oma tasapaino ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja miksi, luovat vakaan perustan oman viisauden, taitojen ja tietojen heräämiselle ja käyttöönottamiselle sekä sopusointuiselle korkeavärähteiselle elämälle.

Kurssit voi käydä missä järjestyksessä hyvänsä, mutta jokainen niistä on oltava käytynä, jos aikoo edetä Kultaisten aikojen yliopiston seuraavalle tasolle. Jos olet käynyt esimerkiksi 17. koulun kursseja tai muita henkisen tien kursseja, ja koet, että jotkut asiat ovat sinulla jo hallussa, aiheeseen liittyvää kurssia ei tarvitse käydä, vaan voit osoittaa osaamisesi muulla tavoin. Ota yhteyttä masteropettajaan, joka kertoo sinulle asiasta tarkemmin.

Kaikki kokelastason kurssit voidaan käydä yksittäisinä etäkursseina. Jokaisessa on videoluento aiheesta, lisätietoja, yhteenvetoja ja tarkempia tietoja kirjallisena pdf-luentona sekä harjoituksia ja kurssiin kuuluvia tehtäviä. Tehtävistä saa yksilöllisen palautteen, ja tarvittaessa voit saada lisäopastusta.

Kukin kurssi on käyty hyväksytysti, kun tehtävät on palautettu ja oma osaaminen osoitettu pyydetyllä tavalla.  Sen jälkeen kurssista saa todistuksen. Kun kaikki kokelastason kurssit on käyty, opiskelija voi halutessaan siirtyä seuraavalle tasolle.