Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Käytämme sivuilla evästeitä, cookies, palvelujen toteuttamiseksi, tilastolliseen seurantaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Käyttäjän henkilöllisyys ei näy evästeistä. Evästeiden käytön voi estää käyttämänsä selaimen asetuksista.

Rekisterinpitäjä
besco
Seitsemästoista/Ulla Niskanen
Y-tunnus 15111-5

Rekisterin nimi
Seitsemastoista.com-uutiskirjeen tilaajarekisteri

Seitsemastoista.com-uutiskirjeen tilaajarekisteri sisältää uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden etunimen ja sähköpostiosoitteen. Tilauksen voi lopettaa tai tietonsa voi poistaa milloin tahansa uutiskirjeen alaosassa sijaitsevan linkin kautta.

Tietolähteet ja turvallisuus
Asiakas luovuttaa tietonsa rekisteröityessään uutiskirjeen tilaajaksi. Tietojen turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla teknisillä ja hallinnollissa toimenpiteillä, kuten palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tietoja käytetään vain Seitsemästoista-sivujen asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella: Ulla Niskanen, Polttolinja 6, 40520 Jyväskylä

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostilla ulla at seitsemastoista.com