• Kristusvalon 33 portaalia ovat valon ja energian keskittymiä. Jokainen on omanlaisensa, ja jokainen yhdistää meidät tiettyyn energiaan. Mesopotamian portaali yhdistää Kaksoisvirranmaan muinaisten kulttuurien tietoon ja viisauteen sekä Kultaisen Atlantiksen perintöön. (Portaalien hinta 17.koulun jäsenille on 7.70 e.) Työskentele tämän energian kanssa, kun haluat
    • vapautua rajoittavista uskomuksista ja avautua korkeammalle totuudelle
    • ymmärtää kasvien voimaa ja yhteyttä universumin viisauteen
    • ymmärtää tulen elementtiä
  • Tulen ja tuulen kristallit tuovat vapautta, irtautumista vanhasta ja uuden avautumista.

Go to Top