Askelmia mestaruuteen 1

44,00 

Oma energiatasapaino on avain parempaan elämään monin tavoin. Askelmia mestaruuteen 1 –kurssi antaa tiedot, taidot ja käytännön kokemusta omasta energiasta ja sen tasapainosta huolehtimiseen ja oman energian ja ympäristön korkeavärähteisenä ja sopusointuisena pitämiseen. Kurssi antaa vahvan pohjan kulkea eteenpäin omalla henkisellä tiellä.

Kurssin hinta on 44. 17.koulun jäsenet saavat kurssin puoleen hintaan, koska osa kurssin sisällöstä on jo käsitelty koulun ilmaiskursseilla.

Kuvaus

Askelmia mestaruuteen 1

Kultaisten aikojen yliopiston 1. tason kurssi

Olemme jokainen omalla mestaruusmatkallamme, matkalla uuteen kultaiseen aikaan ja korkeavärähteiseen elämään. Oman värähtelymme muutos ja yleinen energia sekä maailmankaikkeuden energiavirrat vaikuttavat maadoittumisen, puhdistamisen ja suojauksien tarpeeseen ja siihen, mitkä tavat ovat tehokkaita.

Oma energiatasapaino on avain parempaan elämään monin tavoin. Askelmia mestaruuteen 1 –kurssi antaa tiedot, taidot ja käytännön kokemusta omasta energiasta ja sen tasapainosta huolehtimiseen ja oman energian ja ympäristön korkeavärähteisenä ja sopusointuisena pitämiseen. Kurssi antaa vahvan pohjan kulkea eteenpäin omalla henkisellä tiellä.

Luentojen, harjoittelun ja tehtävien avulla löydät itselläsi toimivat keinot sekä maadoittumiseen, suojauksiin että puhdistamiseen sekä tavalliseen arkeen että yllättäviin tilanteisiin. Asioita käsitellään monen eri värähtelytaajuuden näkökulmasta ja saat tapoja, joilla voit tarvittaessa nostaa omaa värähtelyäsi yhä korkeammalle. Saat tietoa apuvälineistä ja valon auttajista ja harjoittelet kaikkea.

Kurssiin kuuluu myös kirjallinen tehtävä. Saat tehtävästä palautteen ja tarvittaessa lisäopastusta.

Kurssista saa todistuksen, kun tehtävä on suoritettu hyväksytysti. Tämä kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot on pakollinen kaikille, jotka haluavat käydä Kultaisten aikojen yliopiston 2. tason kursseja.

Kurssin kesto

Kurssi on etäkurssi, jonka kaikki osat ovat heti käytettävissä ja voit käydä niitä siinä järjestyksessä kuin haluat. Jokaiseen osaan kuuluu harjoituksia ja tehtäviä, jotka vievät muutaman päivän, joten arviolta aikaa menee muutama viikko. Voit käydä kurssia tietysti aivan omaan tahtiisi, käyttää niin paljon aikaa kuin koet oikeaksi.

Kaikki tämän kurssin tai Kristallityöskentelyn perusteet -kurssin ostajat saavat bonuskursseina ilmaiseksi 2 kurssia, Muutoksessa kohti kultaista aikaa ja Kultaiset ajat. Ne auttavat ymmärtämään aikaa, jossa elämme sekä menneitä ja tulevaa kultaista aikaa.

Kurssin aiheet

Maadoitus

Yhteys planeettaan, jolla elät, on yksi tärkeimpiä asioita sekä henkisellä tiellä että planeetan kohoavissa ja muuttuvissa energioissa. Maadoittuminen yhdistää meidät maan energiaan ja rakkauteen, tukee omaa energiaamme, ja mahdollistaa omaa värähtelyämme kohottamisen yhä korkeammalle. Samalla tuomme kauttamme planeetalle sen tarvitsemia korkeita energioita, ja lisäksi saamme käyttöömme koko oman potentiaalimme.

Tässä osassa saat

 • tietoa maadoittumisesta ja miksi se on niin tärkeää
 • miten maadoitus muuttuu, kun värähtely muuttuu
 • erilaisia maadoitustapoja, joista harjoittelemalla löydät itsellesi käyttökelpoiset eri tilanteisiin
 • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna maadoittumisessa, sekä opastuksen miten käytät niitä
Suojaus

Energiasuojaus auttaa omaa energiaamme pysymään tasapainoisena, korkeana ja vapaana muiden tunteista ja energioista sekä planeetan puhdistumisen aiheuttamasta myllerryksestä.

Tässä osassa saat

 • tietoa energiasuojauksista ja niiden tarpeesta tai tarpeettomuudesta
 • miten suojauksien on muututtava, kun oma energia muuttuu ja planeetta edistyy matkallaan kultaiseen aikaan
 • erilaisia suojaustapoja itseäsi ja kotiasi varten
 • miten auttaa läheisiään, jotka eivät ole henkisellä tiellä
 • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna, sekä opastuksen miten käytät niitä
Puhdistus

Kun oma värähtely nousee, tulemme yhä herkemmäksi ympäristön energioille. Myös omat ajatuksemme, tunteemme ja pelkomme vaikuttavat värähtelyymme. Jokaisella saattaa olla hetkiä, jolloin energia madaltuu syystä tai toisesta, tai jolloin otamme tahattomasti omaan energiakenttäämme muiden juttuja.

Omaa energiaansa voi puhdistaa eri tavoin, ja se auttaa palauttamaan tasapainon ja harmonian elämään.

Tilan energia

Kun oma värähtely nousee, tilan energia alkaa vaikuttaa myös voimakkaammin. Vähintään oman kodin energia on hyvä pitää mahdollisimman puhtaana ja suojattuna, jotta jokainen kodissa asuva kokisi olonsa turvalliseksi ja nukkuisi hyvin.

Tässä osassa saat

 • tietoa oman energian puhdistamisesta, ja mistä tietää, että se on tarpeen
 • tapoja puhdistaa omaa energiaa
 • tietoa tilan energiapuhdistuksesta, milloin se on tarpeen ja tapoja miten sen voi tehdä
 • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna, sekä opastuksen miten käytät niitä
Värähtelyn kohottaminen

Kurssilla saat tietoa myös siitä, miten omaa värähtelyä on mahdollista kohottaa, ja opit erilaisia tapoja siihen. Voit käyttää näitä tapoja osana jokapäiväistä elämää tai silloin, kun siihen on erityistä tarvetta.

Tässä osassa saat

 • tietoa oman värähtelyn kohottamisesta ja tapoja sen tekemiseen
 • tietoa kristalleista, joita voit käyttää apuna, sekä opastuksen miten käytät niitä

Kurssin sisältö

 • Neljä videoluentoa, yksi jokaisesta eri osa-alueesta, antamaan tietoa ja käytännöllistä opastusta aiheista
 • Neljä pdf-luentoa, täydentämään videoluentoja
 • Jokaisesta aiheesta useita harjoituksia sekä tehtävä, joiden avulla tuot kaiken käytäntöön
 • Palaute tehtävästä, ja tarvittaessa lisäopastusta kaikista aiheista
 • Todistus kurssin hyväksytysti suorittaneille

Lisätietoja

Lue lisää Kultaisten aikojen yliopistosta ja saatavilla olevista koulutuksista >>

Huom! Jos tämän kurssin jutut on jo hallussa, olet vaikka käynyt jonkun minun opettajakoulutukseni, tai koet, että kurssia ei tarvita, ota yhteyttä. Jos tiedot ja taidot ovat jo hallussa, et saa todistusta, mutta pääset jatkamaan muihin koulutuksiin.

Go to Top