Opettajakoulutuksen perusosio

244,00 

Kultaisten aikojen yliopistosta valmistuneeksi opettajaksi aikoville, tai heille, ketkä haluavat muuten päivittää ja vahvistaa osaamistaan.

Kuvaus

Opettajakoulutuksen perusosio 2 pv

Kultaisten aikojen yliopiston opettajan polku koostuu osista, jotka kaikki rakentavat vahvan osaamisen opettajana toimimiseen, kurssien ja luentojen pitämiseen tai toimimiseen muulla tavoin henkisen tien opastajana.

Opettajakoulutus antaa tiedot, taidot ja käytännön harjoitusta ja kokemusta. Laaja materiaali sisältää tiedon lisäksi myös harjoituksia, visualisaatiota ja valmiita kurssiohjelmia, jotka ovat opettajan vapaasti käytettävissä. Opettajakoulutuksen käytyäsi voit pitää henkisen tien kursseja ja tapahtumia tai käyttää taitojasi muilla tavoin. Koulutus antaa jonkin verran tietoa myös kanavoinnista ja parantamisesta, vaikka niitä varten onkin oma erikoistumiskoulutus.

Opettajakoulutus sisältää yhteensä 4 päivää lähikoulutusta sekä AM1- ja Chakrat-kursseihin liittyvät lisäkoulutukset etänä. Neljän päivän lähikoulutuksesta 2 on perusopintoja ja 2 aiheeseen liittyviä. Perusosio ja siihen johtavat lisäkoulutukset käydään vain kerran, vaikka jatkaisit opintoja eri aiheesta. Opettajakoulutuksen perusosion jälkeiset kahden päivän aineopinnot tuovat lisätietoa, syvempää ymmärrystä ja kokemusta aiheesta ja valo-olentojen kanssa työskentelystä.

Perusosio 2 pv

11-12.3 Jyväskylä

Kurssipäivät ovat klo 10-17.

Kahden päivän koulutus antaa tietoja ja käytännön harjoitusta monista eri aiheista. Henkisen tien opettaja on aina vastuussa omasta energiatasapainostaan ja siitä, että kurssi/luento/tilaisuus on jokaiselle osallistujalle paras mahdollinen. Se edellyttää tietoa ja taitoja luoda turvallinen oppimisympäristö sekä ymmärtää erilaisia oppimistyylejä ja henkisen kasvun erilaisia tapoja.

Harjoituksien ja kurssimateriaalien avulla jokainen oppii oman tapansa olla henkisen tien opettaja ja luo yhteydet niihin valonauttajiin, joiden kanssa hän työtään tekee. Kurssiosio antaa myös valmiuksia kehittyä omana itsenään ja henkisen tien opettajana yhä eteenpäin.

Aiheita ovat mm.
 • opettajana toimiminen
  • oma energia, tunne itsesi
  • miten olla oma itsesi ja miten olla hyvä opettaja
  • jatkuva henkinen ja ammatillinen kehittyminen
 • kurssien luominen ja pitäminen
  • energia kursseilla, energiatason asettaminen ja ylläpito
  • turvallisen ja korkeavärähteisen tilan luominen mihin tahansa
  • kurssien sisällön luominen eri tilanteisiin, erilaisille ryhmille ja erilaisia tavoitteita varten
  • harjoituksien luominen ja niiden käytäntö
  • visualisaatioiden luominen käytännöllisellä ja energiatasolla
  • yleisiä visualisaatioita ja harjoituksia, joita voi hyödyntää omilla kursseilla
  • rituaalit, seremoniat, energian keskittäminen ja muutos
 • osallistujat
  • erilaiset osallistumistavat ja oppimistaidot
  • osallistujien energiasta huolehtiminen kurssitilanteessa
  • ryhmäenergia
  • hankalat tilanteet
 • käytäntöä
  • aikataulutus ja ajoitus
  • ennen kurssia, kurssin aikana ja sen jälkeen
 • hinnoittelu ja markkinointi
Perusosion jälkeen

Perusosion lopuksi jokainen saa kotitehtävän, joka auttaa valmistautumaan tulevaan opiskelujaksoon.

Perusosion jälkeen on vuorossa aineopinnot, oman aiheen 2 päiväinen opettajakoulutus.

Lisätietoja koulutuksesta >>

Otsikko

Go to Top